Corona levert gemeente Stadskanaal miljoenen op. Tekort slinkt van zeven naar een miljoen euro

Stadskanaal heeft een financiële meevaller van ongeveer 5,7 miljoen euro over het jaar 2020. Dat staat in de jaarstukken van de gemeente. Een groot deel van die meevaller komt door corona.

Het gemeentehuis in Stadskanaal

Het gemeentehuis in Stadskanaal Foto: DVHN

Aan het eind van 2020 was berekend dat de gemeente over dat jaar zo’n 6,7 miljoen euro tekort zou komen. Nu alle uitgaven en inkomsten definitief zijn opgeteld en afgetrokken, komt dat bedrag uit op 943.000 euro.

Een groot deel van de meevaller is te danken aan de extra coronasubsidies die het rijk gaf, staat in het rapport. Werkvoorzieningschap Wedeka kreeg extra geld uit Den Haag, wat de gemeente 2 miljoen euro bespaarde.

Er werd ook een ton minder aan leerlingenvervoer uitgegeven. De scholen waren gesloten, daardoor hoefden minder ritten gereden te worden. Daarnaast was Stadskanaal 1,5 ton goedkoper uit aan de dagbesteding. Voor het op touw zetten van de coronasubsidie Tozo betaalde het rijk aan de gemeente 2 ton, daar was geen rekening mee gehouden.

Uitgaven voor asielzoekers

Ook is er ruim 6 ton niet uitgegeven van het extra geld uit het gemeentefonds en waren er meer inkomsten uit vergunningsaanvragen. Daarnaast werden minder sportsubsidies aangevraagd.

Los van de coronamaatregelen waren er ook andere eenmalige meevallers. Een greep daaruit: afgelopen winter hoefde er minder gedaan te worden aan gladheidsbestrijding, wat 1 ton bespaarde. Een deel van het groot onderhoud aan kunstwerken en het groen werd niet uitgevoerd, wat goed was voor een besparing van bijna 4 ton. Ook hield de gemeente 3 ton subsidie over van het scholingsprogramma voor asielkinderen.

Met de meevaller van in totaal bijna 6 miljoen is de gemeente nog niet uit de financiële problemen, Stadskanaal staat nog steeds onder toezicht. De gemeenteraad moet een bezuinigingsplan inleveren waarmee de tekorten voor de komende jaren structureel worden weggenomen. Voor dit jaar is het tekort in de voorjaarnota geraamd op 8,1 miljoen euro, ook de komende jaren is de verwachting een tekort van jaarlijks tussen de 4 en 5 miljoen euro.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu