Vaste baan voor 663 mensen

Werknemers bij Wedeka.

De Training- en Diagnose Centra (TDC's) in Oost-Groningen hebben vorig jaar voor 663 mensen regulier werk gevonden. Dat aantal is hoger dan verwacht.

De Training- en Diagnose Centra (TDC's) in Oost-Groningen hebben vorig jaar voor 663 mensen regulier werk gevonden. Dat aantal is hoger dan verwacht.

De TDC's begeleidden ook nog eens 444 mensen naar een werkervaringsplaats. Bovendien stroomden via het UWV 274 mensen uit naar een baan.

Verheugd
,,Alles bij elkaar kom je uit op 1381 mensen voor wie in 2015 vast werk of een werkervaringplek is gevonden en dat terwijl we hadden gerekend op 1100 banen'', zegt wethouder Francis Boen (PvdA) van de gemeente Stadskanaal. Hij maakte woensdag de cijfers bekend en toonde zich verheugd. ,,Ook omdat die werkervaringsplekken tot een reguliere baan kunnen leiden.''

De 663 vaste banen werden gevonden in de meest uiteenlopende branches. Zo kwamen 128 mensen in de ‘zakelijke dienstverlening' terecht: bij een beveiligingsbedrijf, in een callcenter of bij een ICT-onderneming. En 105 vonden werk in de industrie of bouw.

Screening
In Oost-Groningen zijn vijf TDC's. Oldambt, Stadskanaal, Veendam hebben er ieder een, in de gemeente Vlagtwedde zijn er twee. In de TDC's worden cliënten van de sociale dienst ‘gescreend': er wordt gekeken voor welk werk zij het meest geschikt zijn. Vervolgens wordt getracht een baan voor hen te vinden. Dat gebeurt door ambtenaren van de betrokken gemeenten, de zogenoemde accountmanagers, en medewerkers van de werkvoorzieningschappen Wedeka en Synergon.

Tevreden
Jan Edzes is adjunct-directeur van Wedeka en ook blij met de resultaten over 2015. ,,Die zijn inderdaad beter dan verwacht. Nu blijkt nog maar eens dat de samenwerking tussen de TDC's zijn vruchten afwerpt. De accountmanagers van alle gemeenten werken namelijk heel goed samen. Stel dat het TDC in Stadskanaal een arbeidsplaats vindt waar iemand uit Stadskanaal niet geschikt voor is maar iemand uit Oldambt wel, dan wordt met die gemeente contact gezocht. Er is dus echt sprake van een regionale aanpak.''

Edzes benadrukt dat die aanpak in de komende jaren belangrijk blijft. ,,Want er zijn nog heel veel mensen die geen werk hebben. Bij de TDC's staan nu ongeveer 2600 mensen ingeschreven als werkzoekend. En dat aantal blijft groeien, er blijven mensen hun baan verliezen. Het is dus van groot belang dat we samen werk blijven zoeken.''

Dat vindt wethouder Boen ook. ,,We blijven daarom op deze voet doorgaan en proberen de samenwerking verder te perfectioneren. Ook omdat de TDC's blijven functioneren als over enkele jaren de werkvoorzieningschappen Wedeka en Synergon in één nieuwe organisatie zijn opgegaan.'' Dat hebben de Oost-Groninger gemeenten afgesproken in het Akkoord van Westerlee.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu