Vastlopen versterking bezorgt politici Midden-Groningen buikpijn

Het voormalige gemeentehuis van Slochteren, waar nu de raad van Midden-Groningen vergadert. foto archief jan zeeman

De gemeenteraad van Midden-Groningen schaart zich achter B en W om niet in beroep te gaan tegen het gasbesluit, maar krijgen daar wel buikpijn van.

Dat bleek dinsdagavond na een door D66 aangevraagd spoeddebat. ,,Best triest dat dit nodig is’’, zei fractievoorzitter Gerard Renkema. ,,Het gaat om de veiligheid van de Groningers. Het gasbesluit biedt wat dat aangaat geen garanties voor de toekomst. De versterking moet handen en voeten krijgen.’’

Beeld ontstaat dat problemen voorbij zijn

GroenLinks vreest dat, door niet in beroep te gaan, in Den Haag het beeld ontstaat dat ‘de problemen in Groningen voorbij zijn’. De SP betoogde meteen met de gaswinning te willen stoppen. Kees Koning vroeg het college hem te overtuigen dat het goed zou zijn om geen beroep aan te tekenen.

‘College kruipt voor de minister’

Leefbaar Midden-Groningen (LMG) vindt het college ‘kruipt voor de minister’. ,,Ga maar door waar je mee bezig bent, wij laten het toch wel over onze kant gaan.’’ ,,Procedures zetten ons op achterstand’’, aldus Thea van der Veen (PvdA). Zij drukte het college wel op het hart om ‘de druk op de ketel te houden’.

Gebrek aan voortgang zorgt voor buikpijn

Dat de gaswinning uit het Groningenveld in 2022 stopt, daar willen de partijen nog wel aan. De zorgen betreffen veeleer de versterking van huizen en het daarmee gepaard gaande (on)veiligheidsgevoelens van de Groningers. Het gebrek aan voortgang bezorgd de voltallige raad van Midden-Groningen buikpijn.

Wethouder Anja Woortman (PvdA) zei dat het college de onrust over het gebrek aan voortgang van de versterking onderschrijft.

,,Daarom sturen wij vanuit Groningen gezamenlijk een brief naar Den Haag. Niet om de minister stroop om de mond te smeren; wij zeggen juist dat het allesbehalve klaar is in Groningen.’’

Maatschappelijke ontwrichting moet gekeerd worden

In de brief schrijven Gedeputeerde Staten, Groninger gemeenteraden, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen niet in beroep te zullen gaan tegen het gasbesluit, maar wel op korte termijn wel over een aantal punten afspraken te willen maken. ,,De maatschappelijke ontwrichting van Groningen moet gekeerd worden. Daarvoor zijn al belangrijke afspraken gemaakt, maar de voorwaarden om tot een snelle en adequate uitvoering te komen zijn onvoldoende.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu