Veebedrijf Blijham weer in de wachtkamer

De gemeente Westerwolde moet zich opnieuw buigen over het uitbreidingsplan voor het melkveebedrijf van Wim Verweij. Foto: Archief Huisman Media

Veehouder Wim Verweij weet na 11 jaar nog altijd niet of hij zijn melkveebedrijf aan de Tweekarspelenweg in Blijham fors mag uitbreiden.

De Raad van State (RvS) heeft namelijk het bestemmingsplan dat de gemeente Westerwolde voor die uitbreiding had vastgesteld, geschorst. Dit in een zaak die natuurorganisatie IVN Ter Apel had aangespannen.

Raad van State: eerst stikstofeffecten onderzoeken

De RvS vindt dat eerst moet worden onderzocht welke stikstofeffecten de uitbreiding heeft op het Lieftinghsbroek. Dat bos ligt elders in Westerwolde en heeft de beschermde Natura 2000-status.

Verweij wil zijn bedrijf zo uitbreiden dat hij 760 in plaats van 350 melkkoeien mag houden en 490 stuks jongvee. Elf jaar geleden klopte hij aan bij de toenmalige gemeente Bellingwedde. Twee pogingen om een vergunning te krijgen, mislukten. Een van beide keren omdat de gemeenteraad bezwaren had.

In 2018 zei de gemeenteraad van Westerwolde wel ja tegen een bestemmingplan dat de uitbreiding mogelijk maakte. ,,Dat deden we op basis van de toen geldende stikstofregels’’, zegt wethouder Bart Huizing (PvdA). Die regels stonden in het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

PAS-uitspraak

Vorig jaar werd echter bepaald, ook door de Raad van State, dat in het hele land PAS niet ‘als basis voor toestemming voor allerlei activiteiten’ mocht dienen. De RvS stelt nu dat Westerwolde nog niets met die PAS-uitspraak heeft gedaan. Daarom moet de gemeente alsnog uitzoeken welke gevolgen de uitbreiding voor het Lieftinghsbroek heeft. Dat moet met een zogeheten passende beoordeling die over 26 weken klaar moet zijn. Daarna velt de RvS het eindoordeel.

Huizing is niet blij met het vonnis. ,,Toen we in 2018 ja zeiden tegen de uitbreiding, konden we niet weten van de PAS-uitspraak in 2019. Met terugwerkende kracht hadden we daar rekening mee moeten houden, vindt de Raad van State. Het nieuwe stikstofonderzoek zal gedaan worden door het veebedrijf en vervolgens wordt het beoordeeld door de provincie en ons.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu