Veeboeren Groningen en Drenthe in spanning over kabinetsplannen stikstof en grondwater. Dramatische onzekerheid bij 318 PAS-melders

318 veeboeren die onder de PAS-regeling vallen in Groningen en Drenthe hopen op meer duidelijkheid, enkele tientallen ‘piekbelasters’ komen misschien in aanmerking voor een stoppers-regeling en een nog onbekend aantal bedrijven in veenweidegebieden krijgt te maken met een hogere waterstand.

Koeien in de wei.

Koeien in de wei. Foto: Anne Zorgdrager

In de landbouwsector in het Noorden wordt met spanning uitgekeken naar de kabinetsplannen die vrijdag worden gepresenteerd. Na het hevige protest tegen de stikstofkaart van afgelopen voorjaar, is er vanuit de landbouworganisaties iets positiever gereageerd op het rapport van Remkes en de uitgelekte plannen van deze week. Maar er is nog veel onduidelijk.

Drama’s bij PAS-melders