Veel meer doden in verpleeghuizen door corona

Foto: Anton Kappers

Het coronavirus maakt veel meer slachtoffers in verpleeghuizen dan tot nu toe bekend was. Bijna 2000 bewoners staan geregistreerd als patiënt. Bijna de helft is ook daadwerkelijk positief getest. Ook zijn er 281 bewoners overleden. Dat meldt Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde.

Uit de laatste cijfers blijkt dat er sprake is van een flinke toename van besmettingen en sterfgevallen onder verpleeghuisbewoners, meer dan blijkt uit de landelijke cijfers van het RIVM. Sinds medio maart registreren specialisten ouderengeneeskunde gegevens over Covid-19 in verschillende systemen van het elektronisch patiëntendossier.

In totaal zijn in het EPD-systeem van GeriMedica, dat wordt gebruikt bij ongeveer de helft van de bewoners in verpleeghuizen, 1979 patiënten met Covid-19 geregistreerd. Bij 908 patiënten is het virus met een test vastgesteld, bij 1071 patiënten is sprake van een verdenking op corona.

De laatste cijfers laten zien dat 281 patiënten uit de registraties zijn overleden. Het gaat hierbij om 184 patiënten waarbij het coronavirus middels een test is vastgesteld en 97 patiënten met een verdenking. Bij een verdenking op Covid-19 registreren artsen met name symptomen als hoesten en koorts.

Sterk toegenomen

In aanvulling op deze gegevens meldde Nedap, een andere grote EPD-leverancier, afgelopen vrijdag 626 verdenkingen en 183 patiënten bij wie het virus middels een test is vastgesteld. Daarmee wordt duidelijk dat Covid-19 in verpleeghuizen in de afgelopen periode sterk is toegenomen.

Deze aantallen zijn hoger dan blijkt uit de gegevens van het RIVM. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat het RIVM alleen registreert wanneer er daadwerkelijk een test heeft plaatsgevonden.

context

,,Deze cijfers laten zien hoe belangrijk het is dat we z’n allen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om zo de kwetsbare mensen in onze samenleving te beschermen’’, vertelt Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso.

,,We kunnen het ons niet permitteren dat het aantal coronapatiënten in verpleeghuizen explosief toeneemt. Dat betekent niet alleen dat we onze bewoners zo goed mogelijk moeten beschermen, maar ook de zorgmedewerkers. Om te voorkomen dat er patiënten naar het ziekenhuis moeten worden gestuurd, zou er veel meer aandacht moeten zijn voor beschermende middelen in de eerste lijn en het verpleeghuis. Ook moeten er voldoende middelen zoals medicijnen en zuurstof aanwezig zijn.’’

Op advies van onder meer Verenso besloot het kabinet eerder al om alle verpleeghuizen te sluiten voor bezoek.

Nazorg

De cijfers van GeriMedica laten ook zien dat 124 patiënten inmiddels weer zijn hersteld. Vaak hebben deze mensen nog wel veel nazorg nodig. Ook dit vraagt om voldoende middelen en mensen binnen verpleeghuizen en (geriatrische) revalidatiecentra, zegt Nieuwenhuizen.

,,We merken dat het zorgpersoneel het moeilijk heeft. Er wordt ontzettend veel van ze gevraagd terwijl ze nu onvoldoende beschermd worden en te weinig middelen tot hun beschikking hebben. Daar moet echt verandering in komen, want zonder hen zijn we nergens.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu