Veendam moet miljoenen extra bezuinigen

De gemeente Veendam moet extra bezuinigen. Foto DvhN

De gemeente Veendam moet de komende jaren miljoenen euro’s extra bezuinigen om de begroting structureel rond te krijgen.

Het tekort kan in 2024 oplopen tot 4,2 miljoen euro. Om een sluitende begroting te presenteren zijn extra bezuinigingen nodig. De gemeente spreekt van ingrijpende maatregelen.

Door onder meer slimmer te werken (aanpassen van bijvoorbeeld het groenonderhoud) of het verhogen van de onroerendezaakbelasting (ozb) hoopt Veendam tekorten terug te dringen. De (bezuinigings)plannen worden maandag 9 november besproken in de gemeenteraad.

Kosten jeugdzorg hakken erin

Vooral de toegenomen kosten voor de jeugdzorg hakken er flink in. Net als veel gemeenten, kreeg Veendam een veel lagere vergoeding van het rijk.

,,Er is nog steeds onduidelijkheid over het uiteindelijke nieuwe herverdelingsmodel van de rijksoverheid. Dit kan een behoorlijk impact gaan krijgen op de financiële positie”, stelt wethouder Henk Jan Schmaal. Ook de gevolgen van de coronacrisis laten zich gelden. ,,De maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis worden steeds meer zichtbaar. De impact op de middellange termijn is nog onzeker.’’


Nieuws

Meest gelezen

menu