Veendam zegt geen nee tegen Nedmag

Nedmag Veendam. Foto DvN

Wat de gemeente Veendam betreft kan Nedmag onder strikte voorwaarden doorgaan met zoutwinning in Tripscompagnie.

Mocht het tot calamiteiten, tot onverantwoorde winning komen uit de zoutbron TR-9 dan moet de winning uit die bron bij Tripscompagnie onmiddellijk stoppen.

Zo staat het in een zienswijze van raad en college van de gemeente Veendam op het ontwerpbesluit van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat ministerie (EZK) om nieuwe zoutwinning door Nedmag toe te staan.

Raadsmeerderheid

De zienswijze werd maandagavond met een ruime raadsmeerderheid aangenomen. 16 raadsleden stemden voor. De SP (2) en lijst VUK (2) stemden tegen. SP-raadslid Luuk Jonker was door ziekte afwezig.

Veendam had van het ministerie tot september gekregen om een definitieve zienswijze in te leveren. Op aandringen van de gemeenteraad is die flink aangescherpt. Maar Veendam pleit niet voor volledige stopzetting.

Dilemma

De gemeente heeft het over een ’dilemma waar de zoutwinning van Nedmag ons als gemeente voor plaatst.’

,,Wij herkennen het gevoel van onzekerheid ten aanzien van schade aan gebouwen, natuur en milieu en de gevoelens van onveiligheid bij een deel van onze inwoners’’, staat in de zienswijze. ,,Daarnaast zijn wij ons bewust van de toegevoegde waarde van de zoutwinning op het gebied van werkgelegenheid, economische ontwikkeling en innovatie.’’

Nedmag mag dan als werkgever van groot belang zijn voor de gemeente Veendam en omliggende regio. ,,Dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid van onze inwoners. Veiligheid staat boven economisch gewin’’, aldus de boodschap van Veendam aan de minister.

Controles

Dat moet gewaarborgd worden door permanente controles, zorgvuldig meten wat de ondergrondse effecten van zoutwinning zijn en onafhankelijke toetsingen. Eind juni stelde de raad al dat er een omgekeerde bewijslast moet gelden voor schades aan gebouwen in het zoutwinningsgebied. Ook moet er een ruimhartige schaderegeling komen.

Veendam staat er anders in de gemeenten Midden-Groningen, Aa en Hunze en Tynaarlo die niet instemmen met het ontwerpbesluit. Fractievoorzitter Harry Schoonewille van de SP wilde weten hoe dat komt. ,,Waarom zijn de gemeenteraden daar kritischer dan de onze?’’

Midden-Groningen

Wethouder Henk Jan Schmaal (Gemeentebelangen): ,,U stelt dat Midden-Groningen wel opkomt voor de veiligheid van de inwoners en Veendam niet. Veendam zou de hakken in het zand zetten als het gaat om de veiligheid. Dat doe je als je eenvoudigweg zegt: we stoppen met zoutwinning’’, aldus Schmaal. ,,Dan ben je namelijk niet bereid te kijken naar alle adviezen die er liggen van al die instanties die er verstand van horen te hebben. Ik snap die emotie overigens omdat Midden-Groningen ook zit met de bevingsschade door gaswinning vanuit het Groningenveld.’’


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu