Inwoners gemeente Veendam kunnen meedenken en -praten over toekomstige bouwplannen

Her en der in Veendam wordt gebouwd, zoals door Acantus op het Lloydsterras. Beeld: VMEZ Architecten

Waar moet in Veendam wat worden gebouwd en voor wie? Hoe kan de leefbaarheid worden verbeterd? Inwoners kunnen meedenken en worden bijgepraat op een speciale Woonavond.

De gemeente werkt aan een nieuwe woonvisie en is benieuwd naar de mening van de inwoners. ,,We gaan over een aantal thema’s met mensen in gesprek’’, meldt woordvoerder Rozemarijn Brugge-Wubs. Het gaat onder meer over de bestaande woningvoorraad, verduurzaming, betaalbaarheid, nieuwbouw. ,,We beginnen met een presentatie over de huidige stand van zaken. Vervolgens gaan we in groepen uiteen waarin meningen opgehaald worden over de diverse thema’s.’’

Later zullen ook vastgoedeigenaren, zorginstellingen en woningcorporaties worden gehoord over hun plannen. Acantus heeft al aangegeven tussen 2023 en 2027 zeker 567 verouderde huurwoningen te willen renoveren. 54 woningen worden gesloopt en er komen 141 nieuwe huurwoningen.

Enquête

De gemeente wil weten hoe het wonen kan worden verbeterd, hoe tevreden inwoners zijn, wat ze missen en of ze denken in 2030 nog in de gemeente Veendam wonen. De bijeenkomst is dinsdagavond 31 januari van 19.00 tot 21.00 uur in cultuurcentrum vanBeresteyn.

Wie de Woonavond niet bij kan wonen kan deelnemen aan een enquête (www.veendam.nl/woonvisie) die tot en met zondag 19 februari kan worden ingevuld. De uitkomsten worden anoniem verwerkt.