Veilig wegennetwerk kost provincie miljoenen

Een optimaal veilig provinciaal wegennetwerk in Groningen kost de provincie de komende jaren 360 miljoen euro. Het wegennetwerk beslaat welgeteld 500 kilometer.

Dat is becijferd door de stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en de ANWB. Overigens kwam de ANWB tot de conclusie dat een investering van 120 miljoen nodig is om de provinciale wegen aan het minimum veilgheidsnmiveau van de bond te laten voldoen.

De provincie Groningen is trouwens niet van plan om die 360 miljoen euro uit te geven. Ingezet wordt op veiliger fietspaden omdat uit onderzoek gebleken is dat de meeste ongelukken zich tegenwoordig voordoen met mensen op E-bikes. De zogeheten blackspots waar zich veel aanrijdingen voordeden, bestaan niet meer. Daar liggen vrijwel overal rotondes. Ook gevaarlijke fietsoversteken zijn vrijwel overal opgeruimd.

De provincie zet in op een hogere verkeersveiligheid door meer aan educatie te gaan doen. De provincie wil meedoen aan een Noordelijke proeftuin verkeersveiligheid waarin met slimme inzet van middelen en kennis de verkeersveiligheid verbeterd wordt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu