Noodrechtspecialist: Veiligheidsregio mag geen onderscheid maken tussen schouwburg en commercieel podium

Jeroen van Broekhoven in zijn discotheek Fox in Stadskanaal. Foto: Harry Tielman

Gesubsidieerde en commerciële cultuurpodia in Groningen moeten evenveel kans maken op toestemming om meer dan dertig mensen te ontvangen. Als ze maar voldoende ruimte hebben en van belang zijn voor de regio.

Dat betoogt noodrechtspecialist Adriaan Wierenga, die verbonden is aan het Centrum Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens de meest recente noodverordening mogen er maximaal dertig bezoekers in binnenruimtes aanwezig zijn, maar de Veiligheidsregio mag ontheffingen verlenen voor dat maximum.

Nieuws

menu