Noodrechtspecialist: Veiligheidsregio mag geen onderscheid maken tussen schouwburg en commercieel podium

Jeroen van Broekhoven in zijn discotheek Fox in Stadskanaal. Foto: Harry Tielman

Gesubsidieerde en commerciële cultuurpodia in Groningen moeten evenveel kans maken op toestemming om meer dan dertig mensen te ontvangen. Als ze maar voldoende ruimte hebben en van belang zijn voor de regio.

Dat betoogt noodrechtspecialist Adriaan Wierenga, die verbonden is aan het Centrum Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens de meest recente noodverordening mogen er maximaal dertig bezoekers in binnenruimtes aanwezig zijn, maar de Veiligheidsregio mag ontheffingen verlenen voor dat maximum.

,,Daar zijn maar twee richtinggevende criteria voor: kan een locatie genoeg doen om coronabesmettingen te voorkomen, en is ze van groot cultureel belang voor de regio?’’ zegt Wierenga. ,,Wie dat kan aantonen, moet kans maken op een ontheffing.’’

Dertien theaters en schouwburgen

In de provincie Groningen mogen tot nu toe dertien theaters en schouwburgen meer dan dertig mensen toelaten, allemaal zalen die subsidie krijgen van de overheid. ,,Ik kan me op zich wel voorstellen dat je met die podia begint’’, zegt Wierenga ,,Je moet snel handelen en van die kernvoorzieningen weet je meteen: die zijn belangrijk. Maar het mag hier niet ophouden.’’

Commerciële locaties waar dj’s en popartiesten optreden, zoals EM2 in de stad, kunnen ook best van groot cultureel belang zijn. ,,Als bestuursorgaan moet je daar gemotiveerd iets over zeggen, en inzichtelijk maken wat je wel of niet als voldoende beschouwt.’’

Capaciteit eerlijk verdelen

Burgemeester Koen Schuiling stelde afgelopen week dat de Veiligheidsregio onvoldoende capaciteit heeft om per aanvraag maatwerk te leveren. Daarom verwacht hij niet dat er meer ontheffingen gegeven kunnen worden.

,,Het kan best zijn dat er maar beperkte capaciteit is voor ontheffingen. Ik snap ook dat de burgemeester samenkomsten van grote groepen mensen zoveel mogelijk wil beperken. Maar als dat zo is, moet de capaciteit eerlijk verdeeld worden over commerciële en niet-commerciële zalen’’, oordeelt Wierenga. ,,Anders ga je in tegen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.’’

De Groningse gemeenteraad nam afgelopen woensdag een motie aan die oproept om heldere, objectieve criteria te hanteren rondom de ontheffingen voor meer dan dertig bezoekers. Burgemeester Schuiling onderschreef het belang van die helderheid.

Ruimte zat in Fox

Jeroen van Broekhoven uit Stadskanaal volgde de raadsvergadering via internet. In zijn discotheek Fox is ruimte zat om veel meer dan dertig mensen coronaproof te ontvangen. Hij wil dus graag zo’n ontheffing; anders, vreest hij, kan hij zijn bedrijf niet overeind houden. ,,Maar terwijl naar ik die vergadering zit te kijken, ploft de afwijzing van de Veiligheidsregio in mijn mailbox’’, zegt Van Broekhoven.

Terwijl dertien theaters in de provincie opgelucht zijn dat ze vrijgesteld worden van het maximumaantal van dertig bezoekers, krijgen veel andere zalen en podia keer op keer ‘nee’ te horen. Eigenaar Chris Garrit van evenementenlocatie EM2 in de stad overweegt een kort geding tegen de Veiligheidsregio. En hij is niet de enige die radeloos wordt van de situatie.

Voor Van Broekhoven voelt het als een ‘eeuwige strijd met de overheid’, schrijft op Facebook. ,,Natuurlijk is de volksgezondheid het belangrijkst en natuurlijk snap ik dat de regels worden aangescherpt. Maar wees dan transparant en duidelijk in die regels.’’

Bij de stichting Binnenstadskerken Groningen, die de Martinikerk, Lutherse Kerk en Nieuwe Kerk in de stad beheert, overheerst ook verslagenheid. ,,We hebben enorme ruimtes en houden ons keurig aan de coronaregels, dan is het zo jammer dat concerten en bruiloften niet kunnen doorgaan’’, zegt Jan Raak namens de stichting.

Illegale feesten op de raarste plekken

Bovendien heeft Binnenstadskerken de inkomsten uit verhuur hard nodig voor het onderhoud aan de monumentale kerken. Raak: ,,De Martinikerk is het hart van de stad, dat lijkt mij zeker wel van belang voor Groningen. En toch krijgen wij geen ontheffing. Het voelt allemaal zo subjectief.’’

Wouter Vermeend van De Graanfabriek in Groningen is het daarmee eens. ,,Als je duidelijke criteria communiceert, wordt het draagvlak ook groter. Nu voelt het alsof er snel een ontheffing gegeven is aan de locaties die overheidssubsidie krijgen, en de rest gewoon pech heeft.’’

Vermeend blijft wel ontheffing aanvragen, zegt hij. ,,Al is het maar om een signaal af te geven. Wij hebben een uitgebreid protocol en bij controles werd steeds gezegd dat we alles goed deden. En nu mogen wij niks en gaan mensen op de raarste plekken illegale feesten houden.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu