Venne verandert maandag in bouwput

De infrastructurele opknapbeurt van het centrum van Winschoten start maandag. Weggebruikers en voetgangers zijn gewaarschuwd. De Venne is als eerste aan de beurt. Voor december moet het werk geklaard zijn.

De infrastructurele opknapbeurt van het centrum van Winschoten start maandag. Weggebruikers en voetgangers zijn gewaarschuwd. De Venne is als eerste aan de beurt. Voor december moet het werk geklaard zijn.

De klus omvat de aanpak van de Venne, Emmastraat, stationsgebied en het voormalige C1000-terrein. De totale kosten zijn geraamd op 2,8 miljoen euro. Eventuele tegenvallers, zoals bodemvervuiling, zijn voor rekening van de gemeente.

Graven
Volgende week wordt aan de noordkant van de Venne begonnen met graafwerkzaamheden. Die nemen ongeveer anderhalve maand in beslag. Kabels, waterleidingen en leidingen voor gas en elektriciteit worden vernieuwd, dan wel gerepareerd. ,,Daar gaat iedereen die aan de Venne woont of er gebruik van maakt iets van meekrijgen”, waarschuwt wethouder Ricky van den Aker (CDA) van de gemeente Oldambt. ,,We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar dat gaat natuurlijk nooit honderd procent lukken. Communicatie is dan ook van belang. Daarvoor is de uitvoerder van het project verantwoordelijk. Er komt een informatiepunt aan de Venne.”

Pas begin volgende week wordt duidelijk of en zo ja welke verkeersmaatregelen moeten worden genomen. ,,Het is niet uitgesloten dat we de Venne afsluiten voor een bepaalde periode. Ik houd overal rekening mee.”

In stapjes
De graafwerkzaamheden zijn de aanloop naar de definitieve aanpak van de Venne, waar een watergoot komt te liggen, een ander wegdek wordt aangelegd, de rijbanen worden aangepast en een nieuwe riolering komt. ,,Dat doen we in stapjes, want de binnenstad moet bereikbaar blijven. Zowel voor mensen die er wonen als de bedrijven. Maar veel mensen zullen af en toe zuchten en kreunen. Het is niet anders.”

Zodra de werkzaamheden aan de Venne in volle omvang aan de gang zijn, kan een aantal parkeerhavens niet meer gebruikt worden. ,,Daarom is het van belang dat het parkeerterrein op de voormalige C1000-locatie klaar is. Het lijkt erop dat we volgende week honderd parkeerplaatsen kunnen vrijgeven.” Dat past Lidl ook, want dit bedrijf opent eind februari de verbouwde supermarkt in winkelcentrum 't Rond.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu