Verbazing over Gronings kankercentrum: ‘Zorg op eilandjes’

Het Behouden Huys. FOTO ARCHIEF DVHN

Vol verbazing is bij het Behouden Huys in Haren gereageerd op het plan om in Groningen een luxe topkankercentrum voor nazorg te bouwen. ,,We zijn volstrekt ontkend met zestien jaar ervaring in die zorg en hadden graag meegedacht.’’

‘Expertise doet er niet toe’

Maggie’s Center Groningen moet een gratis nazorgcentrum worden voor kankerpatiënten en hun naasten in een speciaal daarvoor ontworpen gebouw, vlakbij het UMCG. De kosten van 10 miljoen euro moeten worden opgebracht door het noordelijk bedrijfsleven. ,,Dat is precies zoals wij zestien jaar geleden ook zijn begonnen’’, zegt Gerwin Witvoet, hoofd behandelzaken van het Behouden Huys, waar psychosociale hulp wordt geboden aan oncologie-patiënten en hun naasten. ,,Het is toch vreemd dat onze expertise er helemaal niet toe doet. De zorg voor kanker zit blijkbaar op allemaal aparte eilandjes.’’

In het Behouden Huys komen jaarlijks achthonderd mensen voor psychologische ondersteuning tijdens hun eigen genezingsproces of dat van een familielid. Het is een van de vijf psycho-oncologische centra in Nederland met behandelplekken in Groningen, Haren, Heerenveen, Drachten, Oostwold, Delfzijl, Assen en Emmen. Daarnaast zijn er nog 88 inloophuizen (zoals het Hamelhuys in Groningen) waar vrijwilligers zorg verlenen aan (ex-)kankerpatiënten. Witvoet: ,,Het is hartstikke spijtig dat schotten in de financiering het zo onduidelijk maken voor de klanten. De medische zorg valt onder de ziektekostenverzekering, onze psychosociale zorg komt uit de GGZ-financiering en dan heb je nog de vrijwillige zorg die door fondsen en weldoeners wordt gesponsord.’’

‘We moeten samenwerken’

Aan het Maggie’s Center, uit de koker van oud-UMCG-bestuurder Frans Jaspers, heeft zich een club zakenlieden geconformeerd: Jaap Lagerwij, Hans de Willigen, Rudi Kleinhuis, Jacob Emmelkamp, Bert van der Haar en Harm Post. Zij gaan geld inzamelen voor het concept dat in Groot-Brittannië al op achttien plekken bestaat en ook elders in de wereld wordt opgezet. ,,Wij zijn destijds ook begonnen met gratis zorg, gefinancierd door weldoeners’’, zegt Witvoet. ,,Nu komt bij ons nog een klein deel uit fondsen en subsidies en nauwelijks nog iets uit particuliere giften, omdat we allemaal in dezelfde vijver vissen. En dat is best spijtig.’’

Toch hoopt Witvoet binnenkort aan tafel te zitten met de plannenmakers voor het nieuwe nazorgcentrum. ,,We moeten samenwerken. De klant mag hier niet de dupe van worden.’’

Nieuws

menu