Verbazing over subsidie voor opslag in Farmsum

Verbazing over subsidie voor opslag in Farmsum

De Partij voor de Dieren (PvdD) is verbaasd over een provinciale subsidie voor een nieuw te bouwen opslagcentrum voor chemische stoffen op het Chemiepark Delfzijl in Farmsum.

De Partij voor de Dieren (PvdD) is verbaasd over een provinciale subsidie voor een nieuw te bouwen opslagcentrum voor chemische stoffen op het Chemiepark Delfzijl in Farmsum.

De provincie liet deze week weten ruim 321.000 euro te willen halen uit een potje waarmee nieuwe bedrijven en ondernemers met uitbreidingsplannen in de Eemsdeltaregio en op de Zernike Campus in Groningen gesteund kunnen worden.

Het bedrijf Wildeman Storage en Logistics is zo'n bedrijf. Het houdt zich bezig met de opslag, het verpakken en de distributie van chemische stoffen. De provincie benoemde dat dat gebeurt ‘op een veilige manier'.

De PvdD is er niet gerust op. ,,Juist in dit gebeid is de gaswinning momenteel het hoogst'', stelt Statenlid Ankie Voerman. De fractie is verbaasd. ,,In januari van dit jaar nog schreef Gedeputeerde Staten dat zij onze zorgen over aardbevingsrisico's voor gevaarlijke chemische opslag in Farmsum deelt. Het college gaf toen aan begrip te hebben voor de zorgen van de omwonenden. Maar nu wordt er gewoon subsidie verleend voor nog méér opslag van gevaarlijke chemische stoffen in dit gebied.”

Voerman heeft GS om uitleg gevraagd.

Op de foto de monding van het Zeehavenkanaal met daar achter de industrie van Farsum. Foto Archief Peter Wassing

Nieuws

menu