Verbetering snelfietsroute in Groningen wacht op coronavaccin

De Helperzoom. Foto: DvhN

De gemeente Groningen wil de Helperzoom Noord (tussen Helper Brink en DUO) pas als fietsstraat inrichten als er weer even veel verkeer is als voor de coronacrisis.

Volgens verkeerswethouder Philip Broeksma (GroenLinks) moet eerst duidelijk zijn hoeveel ander verkeer er (nog) in de straat rijdt. Door de coronacrisis is alles anders, zeker op de weg en in de buurt van het DUO gebouw waar nog maar tien procent van de medewerkers aanwezig zijn. Oude telcijfers zijn zinloos geworden door de opening van de Helperzoomtunnel onder het spoor. Die veranderde verkeerssituatie drastisch in april.

Chaos

Sinds de opening van de tunnel klagen fietsers en wijkbewoners over een chaotische, onveilige situatie op het nabijgelegen kruispunt. Die is er volgens de VVD niet beter op geworden door de eerste aanpassingen. De gemeente veranderde de voorrangssituatie bij de Helper Brink vorige week. Ook werd een deel van de weg versmald en er kwamen snelheidsremmers voor auto’s. Een paar stappen verderop bleef alles bij het oude.

VVD-raadslid Geeske de Vries zei woensdag in het vragenuur van de gemeenteraad dat de maatregelen niets opleveren omdat de kern van de situatie gelijkt blijft: fietsers vanuit Haren komen na een moeizame oversteek aan de verkeerde kant van de weg uit. ,,Door de versmalling kunnen auto’s en fietsers elkaar niet meer passeren en er zijn op drukke momenten nog steeds opstoppingen’’, aldus De Vries. ,,Er is gewoon een heel rare, levensgevaarlijke situatie gemaakt die zo snel mogelijk aangepakt moet worden. Langer wachten betekent alleen maar meer kans op ongelukken.’’

Gewenning

Volgens Broeksma moet het verkeer even de tijd krijgen om te wennen en gaat het dan wel beter. ,,We kijken er dagelijks naar en volgen ook met camera’s hoe het verkeer met de tijdelijke aanpassingen omgaat.’’ Hij vindt het niet gevaarlijk dat fietsers aan de verkeerde kant van de weg terecht komen. ,,Want ze hebben voorrang op de Helper Brink en tegemoetkomend verkeer. Automobilisten die uit de tunnel komen, moeten ook voorrang geven.’’

De Helperzoom is bewust versmald zodat auto’s achter fietsers moeten blijven. ,,Daar hebben we onder meer ervaring mee in de Bessemoerstraat (de fietssnelweg naar Zernike, red). Automobilisten moeten daar aan wennen, maar die gewenning komt.’’

Bij het ontwerpen van de snelfietsroute aan de oostkant van de Helperzoom werd al gewaarschuwd voor de oversteek bij de Helperzoomtunnel. Volgens Broeksma is het niet gemakkelijk de situatie aan te passen.

,,We hebben allerlei opties bedacht, ook verkeerslichten en fietsers volledig in de voorrang. Een echte goede oplossing is eigenlijk niet mogelijk omdat overal grote nadelen aan zitten. Doordat auto’s omhoog rijden kunnen automobilisten het fietsverkeer slecht zien. Voor een ingrijpende herinrichting moeten we bomen kappen op een vliegroute van vleermuizen, bij fietsers in de voorrang creëren we autofiles en onbetrouwbaar openbaar vervoer. Dat willen we ook niet.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu