Verdeeldheid binnen PvdA om samengaan met GroenLinks en regeringsdeelname, maar prominenten in Drenthe en Groningen bekijken het nuchter. 'We zijn een volkspartij. Daarbinnen is altijd discussie'

Op de ledenraad van de PvdA zaterdag in Zeist beloven regeringsdeelname en samengaan met GroenLinks een heet hangijzer te worden. Noordelijke partijprominenten reageren nuchter.

Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) na afloop van een gesprek met informateur Mariëtte Hamer over de kabinetsformatie.

Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) na afloop van een gesprek met informateur Mariëtte Hamer over de kabinetsformatie. Foto: ANP/Bart Maat

De formatiebesprekingen voor een nieuw kabinet slepen zich nog altijd moeizaam voort. In een poging het schip vlot te trekken zijn de PvdA en GroenLinks aan boord gesprongen. De partijen worden uitgenodigd gezamenlijk op te treden als één links blok in een kabinet met VVD, D66 en CDA. Binnen de PvdA wordt daar wisselend over gedacht. Er wordt zaterdag tijdens de ledenraad in Zeist zelfs een motie in stemming gebracht om deelname aan zo’n kabinet met de VVD te dwarsbomen.

Drents gedeputeerde Cees Bijl is niet bang voor een schisma binnen zijn partij. ,,Dat mensen in de partij het met elkaar oneens zijn is eerder regel dan uitzondering. Dat is het charmante aan de PvdA.’’

‘Geen dreigende scheuring in de partij’

Zo denkt ook de Groninger gedeputeerde Tjeerd van Dekken erover. ,,Er is helemaal geen sprake van een conflict of een dreigende scheuring in de PvdA. We zijn een volkspartij. Daarbinnen is altijd discussie.’’

De formatiebesprekingen moeten worden gevoerd door partijleider Lilianne Ploumen en de fractie, benadrukt Bijl. Zelf is hij ‘principieel pragmatisch’. Hij juicht het toe dat de PvdA zich openstelt om te regeren. ,,Ik heb geen behoefte om me er als een orakel uit Drenthe mee te bemoeien. De formatie is een dynamisch proces. Ploumen en de fractie bepalen uiteindelijk of we meedoen. Dat vertrouwen moet je ze geven. Als er een akkoord komt, dan hebben de leden wel het laatste woord.’’

‘Nu niet praten over fusie met GroenLinks’

Volgens Julian Bushoff, de 24-jarige PvdA-fractievoorzitter van de gemeente Groningen, is het belangrijk dat het zaterdag niet over een eventuele fusie met GroenLinks gaat. ,,Het is nu niet het moment om met stoom en kokend water onder druk van de formatie te spreken over zo’n fusie. We blijven voorlopig twee partijen. Wel is het belangrijk om als linkse partijen samen te werken om zoveel mogelijk idealen te bereiken. Daar moeten we ook de SP bij betrekken.’’

Wel moet zaterdag de samenwerking met GroenLinks binnen een nieuw te formeren kabinet aan bod komen. De PvdA moet volgens hem alleen deelnemen aan het kabinet als de partij zoveel mogelijk uit het vuur weet te slepen. ,,Dan heb ik het over een forse verhoging van het minimumloon, een terugkeer van een minister van wonen om de verrotte woningmarkt aan te pakken, investeren in onderwijs en de aanpak van de klimaatcrisis.’’

‘Zo progressief mogelijk kabinet’

Van Dekken hoopt dat er ‘een zo progressief mogelijk kabinet’ komt. ,,Ik ben voorstander van samenwerking. Het gaat om de toekomst van Nederland. Willen we een linksprogressief of een rechtsliberaal beleid?’’

Oudgediende Jacques Wallage zegt dat hij altijd voor ‘intensieve samenwerking’ met GroenLinks is geweest. ,,Samen optrekken is een verstandige keuze. Dan heb je invloed namens 17 zetels.’’ Van een fusie is volgens hem nu geen sprake. ,,Als je dat wil, dan moet je dat grondig voorbereiden.’’

‘Ploumen en Klaver verliefd stel dat zich al te begerig aanbiedt’

Wel vindt hij dat partijleiders Ploumen en Jesse Klaver (GroenLinks) zich als een verliefd stel ‘al te begerig’ in de aanbieding doen bij VVD, D66 en CDA. ,,Dat vind ik onverstandig. Je moet op basis van de programmapunten besluiten of je meedoet en niet om de andere partijen aan een meerderheid te helpen. Het moet ze niet alleen gaan om regeringsdeelname.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu