Bijna 200 jaar oud verdrag dreigt aanleg zonnepark bij Bellingwolde te verhinderen

B en W van Westerwolde maken zich sterk voor het zonnepark in Bellingwolde, vlakbij de Duitse grens Foto: Huisman Media

De aanleg van een zonnepark aan de Duitse grens bij Bellingwolde dreigt gedwarsboomd te door een verdrag dat werd gesloten in 1824.

Dat verdrag, het zogenoemde Tractaat van Meppen, zegt onder meer dat binnen een straal van 376 meter aan beide zijden van de grens geen bebouwing mag komen.

,,Het beoogde zonnepark komt binnen die straal te liggen, dat gaat niet anders, en daarom is de Duitse Landkreis Emsland tegen de aanleg’’, zegt wethouder Bart Huizing (PvdA) van de gemeente Westerwolde. ,,De Landkreis wijst daarbij op het Tractaat dat inderdaad nog altijd van kracht is. En voor de Duiters vallen zonnepanelen ook onder ‘bebouwing’.’’

Burgemeester en wethouders van Westerwolde beschouwen zonnepanelen niet als gebouwen en willen wel een vergunning geven voor het zonnepark dat 57 hectare groot moet worden en waarvoor het initiatief is genomen door het bedrijf Solarfield. Ze vragen daarom de gemeenteraad een zogenoemde verklaring van geen bedenking af te geven. De raad sprak woensdagavond over die verklaring en het Duitse standpunt. Later deze maand zal de raad de verklaring afgeven.

Onderlinge verhoudingen

,,Op zich zouden we de vergunning af kunnen geven zonder rekening te houden met de Landkreis’’, zegt Huizing. ,,Die zou dan naar de Raad van State kunnen gaan. De onderlinge verhoudingen worden dan geschaad en dat willen we niet. Bovendien lopen we dan het risico dat ook aan Duitse grens allerlei bedrijven zoals mesterijen binnen de zone worden neergezet, vlakbij onze grens. Dat gebeurt nu niet, de Duitsers houden zich aan de zone. Wat we dus willen, is tot goede afspraken te komen met de Duitsers over wat wel en niet kan binnen de zone waarbij ook wat ons betreft het Tractaat van 1824 blijft bestaan.’’

Om tot die afspraken te komen, gaat binnenkort eerst de provincie Groningen om tafel met de Landkreis. Later schuift de gemeente Westerwolde ook aan.

De gemeenteraad sprak woensdag overigens ook over de beoogde aanleg van een zonnepark aan de Veenweg in Ter Apel. ,,Dat kan zo worden aangelegd dat het buiten de straal van 376 meter komt te liggen’’, aldus Huizing.

Vanuit de Landkreis Emsland werd woensdag desgevraagd nog geen reactie gegeven op de kwestie.

Het Traktaat van Meppen werd gesloten door het toen nog jonge Koninkrijk der Nederlanden, met Willem I als koning, en het koninkrijk Hannover (het huidige Duitsland bestond nog niet). Aan het hoofd van Hannover stond George IV die ook het staatshoofd van Groot-Britannië en Ierland was. Het Tractaat was een vervolg op eerdere in de 18de eeuw gemaakte grensafspraken en bedoeld om die grens nog preciezer ‘te regelen en vast te stellen, en tevens de tusschen wederzijdsche grensbewoners, wegens wederkeerige betrekkingen, hier en daar bestaande oneenigheden zo mogelijk te vereffenen.’


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu