Vereniging Kansrijke Groningers wil kansen van jongeren op arbeidsmarkt vergroten

Kinderen bouwen robots. Foto Archief Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Zestienduizend leerlingen uit het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs in Noord- en Midden Groningen krijgen les in ict en ondernemerschap.

Ze moeten daarmee beter voorbereid op de arbeidsmarkt komen.

Nieuws

menu