Vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren in versterkingsoperatie aardbevingsgebied gelijk getrokken

Minister Kajsa Ollongren. Foto: ANP

De zogeheten Kr8-corporaties, Nationaal Coördinator Groningen en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken (BZK) hebben een akkoord bereikt over het gelijk trekken van vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren in de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied.

Dit heeft Ollongren donderdag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

De KR8-corporaties - de woningcorporaties Acantus, Lefier, De Delthe, Marenland, Wierden & Borgen, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woonzorg en Groninger Huis - NCG en BZK constateerde in juni verschillen in de vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren in de versterkingsopgave.

Wegnemen onuitlegbare verschillen

‘Zoals beloofd is gewerkt aan het wegnemen van onuitlegbare verschillen. De afspraken over vergoedingen hebben we in goed overleg, ook met het Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG), zoveel mogelijk gelijkgetrokken’, stelt de minister in haar brief.

Deze afspraken zijn in de zomer uitgewerkt. De afspraken over de vergoedingen aan huurders zijn:

  • Huurlastenneutraliteit wordt gewaarborgd bij het gebruik maken van een wisselwoning
  • In de wisselwoning krijgen huurders nutsvoorzieningen vergoed en wordt een vergoeding voor internet geboden
  • Huurders krijgen de mogelijkheid zelf tijdelijke huisvesting te regelen
  • Zelf aangebrachte voorzieningen in en rond de woning van de huurder worden op dezelfde manier vergoed als bij particuliere eigenaren
  • Verhuiskosten naar en van de wisselwoning of van de oude naar de nieuwe woning worden vergoed

Regeling tegemoetkoming huurders

Huurders die in wisselwoningen van hun woningcorporatie hebben gewoond of voor 1 november naar een dergelijke wisselwoning verhuisden, kunnen een aanvraag indienen voor de tegemoetkomingsregeling. Deze huurders betaalden, respectievelijk betalen zelf de kosten voor nutsvoorzieningen en internet. Particuliere woningeigenaren die gebruik maken van wisselwoningen die door de NCG beschikbaar zijn gesteld betalen deze kosten niet.

De Regeling tegemoetkoming huurders voorziet in een basisvergoeding van 500 euro voor de kosten die niet meer te achterhalen zijn, zoals de zelf aangebrachte voorzieningen. Ook krijgen huurders een vergoeding van 45 euro per week voor nutsvoorzieningen en internet, voor de periode dat een huurder in een wisselwoning van de woningcorporatie heeft gewoond.

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voert deze regeling vanaf 1 november uit. Vanaf dat moment kunnen betreffende huurders een aanvraag indienen bij de NCG.

Nieuws

Meest gelezen

menu