Vergunning voorkomt hernieuwde overlast ‘stinkfabriek' ESD Delfzijl

Vergunning voorkomt hernieuwde overlast ‘stinkfabriek' ESD Delfzijl

‘Stinkfabriek' ESD-SIC in Delfzijl heeft de geuroverlast voor omwonenden de afgelopen jaren met 70 procent teruggedrongen en dat wil de provincie Groningen in de verdere toekomst ook vooral zo houden.

‘Stinkfabriek' ESD-SIC in Delfzijl heeft de geuroverlast voor omwonenden de afgelopen jaren met 70 procent teruggedrongen en dat wil de provincie Groningen in de verdere toekomst ook vooral zo houden.

Om die reden publiceert het provinciebestuur zaterdag een nieuwe ontwerp-milieuvergunning die het bedrijf op zijn minst moet houden aan alle ingrepen die het heeft doorgevoerd om de overlast te beteugelen. ESD en provincie blijven ondertussen in gesprek over maatregelen om de geuruitstoot nog verder terug te dringen.

Formeel heeft het bedrijf altijd keurig geopereerd binnen de richtlijnen in de vergunning die het sinds 1977 had voor de productie van zogeheten siliciumcarbide. Toch klaagden omwonenden tot in de wijde omtrek over de ‘rotte eierenlucht' die vrijkwam bij de fabricage van deze grondstof voor industriële slijpmiddelen.

Sinds 2005 zijn provincie en ESD daarom in overleg over een herziening van de vergunning voor de fabriek. Dat heeft geresulteerde in een reeks van maatregelen om de stinkende productiegassen af te vangen en te neutraliseren.

De vergunning die daar nu uiteindelijk uitrolt, begrenst de geuruitstoot op het huidige, draaglijke niveau. Dat geeft de provincie ook de mogelijkheid op te treden en sancties op te leggen als er in de toekomst onverhoopt nieuwe overlast ontstaat.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu