Verkeerschaos bij ingebruikname nieuw kindcentrum in Scheemda blijft uit

Verkeersregelaars sturenkinderen en ouders de weg naar het nieuwe kindcentrum in Scheemda. Foto: DvhN

De vooraf zo gevreesde chaos rondom het nieuwe kindcentrum De Zwerm in Scheemda is maandagmorgen uitgebleven. Ouders en kinderen kwamen massaal te voet of per fiets.

Daarmee is gehoor gegeven aan de oproep van de beide schoolleidingen, openbaar - en christelijk onderwijs- om vooral niet met de auto te komen. Want, rondom het schoolcomplex wordt nog volop gewerkt aan het schoolplein en fietsenstallingen.

Werkzaamheden voor fietsenstalling begonnen

Ook ontbreekt hier en daar nog omheining, waardoor de opening van de peuterspeelzaal ook vertraagd is. Maandag zijn de werkzaamheden voor de fietsenstalling begonnen. Ook wordt verder gewerkt aan het schoolplein en worden de containers gebracht waar beide scholen al naar uitkeken.

 

Wanneer de werkzaamheden afgerond zijn, is nog onduidelijk. Maar adjunct-directeur Ina Gils, van de openbare basisschool Futura, is maandagmorgen blij en opgelucht dat ouders de oproep om de auto te laten staan massaal hebben opgevolgd. ,,Een pak van mijn hart. Er zijn, wat onze school betreft, maar zes fietsen gestald. Nagenoeg iedereen is te voet of is door ouders op de fiets gebracht.”

Inzet verkeersregelaars nuttig

 

Ook de inzet van de verkeersregelaars werpt vruchten af. Daar waar nodig verlenen ze hand en spandiensten. Voorlopig blijven de verkeersregelaars het verkeer rondom de school regelen. De officiële opening staat voor 16 september gepland

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu