Verklaringen van getuige met trauma soms minder betrouwbaar

Trauma kan een effect hebben op het welzijn en de verklaringen van getuigen, wat een strafproces kan beïnvloeden. In de opsporing en vervolging van internationale misdrijven wordt onvoldoende rekening gehouden met die effecten, stelt Suzanne Schot van de Faculteit Rechtsgeleerdheid in haar proefschrift.

Suzanne Schot

Suzanne Schot

Schot onderzocht voor haar promotieonderzoek vele getuigenverklaringen bij internationale strafprocessen én de vraag of er tijdens de processen voldoende rekening wordt gehouden met het waarborgen van een eerlijk proces en een accuraat feitenonderzoek.

Nieuws

menu