Verlies aannemerscombinatie Herepoort in megaproject Ring Zuid blijft geheim

In december werd nog hard gewerkt aan het eerste deel van de vloer van de verdiepte ligging in de nieuwe Zuidelijke Ringweg van Groningen. De eerste meters bij de Helperzoom zijn inmiddels klaar en de drie stempelbuizen zijn al weggehaald. Foto: DvhN

Aannemerscombinatie Herepoort wil niet dat het verlies van de bouwers bij de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen bekend wordt gemaakt.

Provinciale Staten en de gemeenteraad van Groningen krijgen dinsdagmiddag het verzoek akkoord te gaan met geheimhouding van het bedrag, dat de aannemer voor eigen rekening neemt bij de verdeling van de financiële pijn in het noodlijdende project.

Provincie- en gemeentebestuur stellen voor een aantal gegevens en beleidsstukken openbaar te maken. Dat gebeurt niet met specifieke gegevens over de bijdrage van aannemerscombinatie Herepoort, het rapport van een Taskforce Financiën en de mondeling gedeelde informatie tussen aannemer en overheden.

Landsadvocaat adviseert geheimhouding

Gedeputeerde Staten hebben bij de landsadvocaat advies ingewonnen over deze eis van de bouwers. Volgens deze advocaat moet worden ingestemd met de geheimhouding, omdat het hier om bedrijfsgevoelige informatie gaat. Gekeken is naar de wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) die bedrijven op dit punt in bescherming neemt.

Openbaarmaking zou negatieve consequenties kunnen hebben voor de bouwers. Bijvoorbeeld omdat banken en zakenpartners extra eisen kunnen stellen aan financiering van deze bedrijven. Het provinciebestuur zegt dat het rekening houdt met de belangen van de aannemerscombinatie. De bouwers zeggen de provincie financieel aansprakelijk te stellen voor geleden schade als ze bedrijfsgevoelige gegevens waaronder het geleden verlies van de aannemer openbaar maakt.

Kritische vragen in Staten

Een aantal partijen in Provinciale Staten wil kritische vragen stellen over deze geheimhouding. Zij vinden dat het publiek recht heeft op zoveel mogelijk informatie. Volgens hem moet zichtbaar zijn hoeveel water alle partijen bij de wijn hebben gedaan. Ook moet duidelijk zijn hoe de pijn is verdeeld en of dat genoeg is om het jarenlang vertraagde wegenproject tot een goed einde te brengen.

De PVV gaat dinsdagmiddag een amendement indienen om de geheimhouding van alle stukken af te halen. Een meerderheid van de opposite zou dit voorstel willen steunen. De vraag is of ook de coalitiepartijen dit doen. ,,Als dit amendement het niet haalt, roepen we het provinciebestuur op de rest van de vertrouwelijkheid er alsnog zelf vanaf te halen. Wij vinden het publieke belang belangrijker dan dat dan de aannemer’’, zegt Statenlid Dennis Ram van de PVV.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
De nieuwe zuidelijke ringweg
menu