Verlossende woorden van Wiebes (+ de stappen om gaswinning naar nul te krijgen)

Meer aardgas ingevoerd door 'plafond' ANP

Minister Wiebes sprak donderdag verlossende woorden: ,,De gaswinning gaat naar nul.” In 2030 moet de productie van het Slochterenveld zijn beëindigd.

Er waren jaren van protest van de Groningse bevolking voor nodig. Maar gisteren trok uiteindelijk ook het kabinet de conclusie: ,,De gevolgen van de gaswinning zijn maatschappelijk niet langer aanvaardbaar.”

Het was minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) die de historische beslissing bekend maakte dat een einde komt aan de productie van het Groningengas. Door daarmee te stoppen wordt de veiligheid in Noord-Groningen sterk verbeterd, aldus de bewindsman. ,,Dit heeft ook een positief effect op de versterkingsopgave: Groningen kan Groningen blijven”, aldus de minister.”

Er is nog een lange weg te gaan voordat de gaskraan definitief dicht gaat. De aanname is dat in 2030 de winning uit het Slochterendveld kan worden beëindigd..

Het kabinet verwacht dat in 2022, maar mogelijk al een jaar eerder, de gaswinning onder het niveau van 12 miljard kubieke meter kan komen dat volgens het Staatsoezicht op de Mijnen nodig is voor relatieve veiligheid in Noord-Groningen. Als de komende jaren warmer zijn dan gemiddeld, kan de winning in 2022 zelfs al dalen tot 5 miljard kuub, aldus Wiebes. Bij een gemiddelde temperatuur zou de winning uitkomen op 7,5 miljard.

 

De belangrijkste stappen die moeten leiden tot het einde van de gaswinning:

  • De stikstofinstallatie in Zuidbroek die hoogcalorisch (buitenlands) gas omzet in laagcalorisch gas (van Groningenkwaliteit) wordt uitgebreid. Dat levert vanaf oktober 2022 een besparing op van 7 miljard kubieke meter gas uit het Groningenveld. De kosten van 500 miljoen euro worden doorberekend in de transportkosten voor gas. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid om meer stikstof in te kopen voor bestaande installaties.

 

  • Uiterlijk in 2022 moeten alle industriële grootverbruikers van Gronings gas zijn overgeschakeld op hoogcalorisch gas of verduurzamen. Het gaat om 170 bedrijven die jaarlijks gezamenlijk circa 4,4 miljard kuub laagcalorisch gas afnemen.

 

  • De vraag naar laagcalorisch gas uit Duitsland, Frankrijk en België neemt de komende jaren met 2 miljard kubieke meter per jaar af. Ook wordt nog gekeken naar de mogelijke omschakeling van een Duitse elektriciteitscentrale op hoogcalorisch gas. Daarnaast hoopt het Noord-Duitse energiebedrijf EWE de vraag naar Gronings gas met circa 1,7 miljard kubieke meter te verlagen door onder meer de bouw van een stikstofinstallatie.

 

  • De ombouw van bestaande woningen naar aardgasvrij. Het kabinet koerst op een verbod op de verkoop van de cv-ketel. Ook wil het met de witgoedbranche de omschakeling door particulieren van gaskookplaten en gasovens op elektrische toestellen stimuleren.

 

  • De onveilige gebouwen moeten volgens Wiebes zonder vertraging worden versterkt. Het kabinet zet diverse onderzoeken in gang om op korte termijn het precieze effect van de maatregelen op het veiligheidsrisico in kaart te brengen. Het kabinet belooft ook een meerjarige financiële bijdrage voor het herstel van het gebied die onafhankelijk is van de gasbaten en de omvang van de versterkingsoperatie.

 

  • Wiebes wil nog niets kwijt over wat het dichtdraaien van de gaskraan het Rijk gaat kosten. ,,Daarover gaan we komende maand praten. Dit is een dag voor de veiligheid, niet voor de financiën.”

 

  • Het besluit zal uiteraard niet zonder gevolgen zijn voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de vele toeleveranciers in de regio, constateert Shell, naast het Amerikaanse ExxonMobil eigenaar van de NAM. Maar de NAM is meer dan alleen Groningen, aldus het olie- en gasconcern. ,,Naast het Groningenveld wint NAM ook aardgas uit kleine gasvelden in Nederland en op zee. Circa 28 procent van het Nederlandse aardgas wordt op zee gewonnen”, aldus Shell.

 

  • Onderzoek in opdracht van VNO-NCW in 2014 wees uit dat het einde van de gaswinning 13.000 banen in het Noorden kost.

Nieuws

menu