Vernieuwingen moeten groeiend tekort aan zorgpersoneel in Noord-Groningen tegengaan

De miljoenenoperatie voor de zorg in Noord-Groningen is nodig omdat er een groeiend tekort aan zorgpersoneel is in de regio, vinden leidinggevende en psycholoog Corien Gosker van Lentis en directeur Karin van der Vries van ouderenzorginstelling De Hoven.

Foto:

Foto: ANP

Zij merken in hun teams hoe groot het tekort aan geschikte behandelaren in hun gebied is. ,,Je ziet dat als mensen kunnen kiezen tussen een baan in de regio of in de stad, ze voor de stad kiezen”, zegt Gosker.

,,Als je behandelaren samenbrengt kun je gebruik maken van elkaars kennis en kunde, maar je creëert ook een bijzondere werkomgeving waar energie ontstaat”, vult Van der Vries aan. Die werkomgeving moet daarmee zo aantrekkelijk worden, dat behandelaren de stad ervoor willen verlaten.

In de regio blijven wonen

Het gaat de betrokken zorginstanties er om te zorgen dat ouderen, gehandicapten en patiënten met een gerust hart in de regio kunnen blijven wonen. Daarvoor is het zaak dat er voldoende zorgpersoneel is in het gebied en de nieuwe zorggebouwen en samenwerkingen kunnen daarbij helpen.

Zo werken de verschillende zorgpartijen zoals Lentis en De Hoven samen met de Hanzehogeschool en ander onderwijs. In het Delfzijlster expertisecentrum komt ruimte voor praktijkonderwijs, en is het de bedoeling dat de Hanzehogeschool groepen studenten in de regio laat stage lopen en opdrachten laat uitvoeren.

Dit soort samenwerkingen beginnen nu al. Van der Vries: ,,Een van onze fysiotherapeuten gaf aan dat er in Vliethoven patiënten en revalidanten zijn die enorm van water en zee houden. Kunnen we daar niet iets mee? Studenten van verschillende opleidingen en niveaus zijn nu een waterduofiets aan het ontwikkelen waarmee patiënten en revalidanten door Delfzijl en Appingedam kunnen varen.”

Jongeren

Naast nieuwe panden en kersverse samenwerkingen zijn er ook plannen voor allerlei innovaties. Daarmee moet de zorg in de regio een aantrekkelijke werkomgeving voor jongeren worden. ,,We gaan met de Google-bril werken, met een nieuwe medische app, we gaan meer doen met alarmering en domotica’’, legt Jannie Nijlunsing van De Hoven uit. Domotica is het toepassen van elektronische snufjes in huis, zoals slimme sensoren en automatische verlichting.

,,Stel dat er een cliënt is bij de ouderenpsychiatrie die depressief is”, zegt Gosker. ,,Nu wordt die persoon voor die depressie behandeld. Maar misschien zijn er meer factoren die ervoor zorgen dat de patiënt geen prettig leven leidt. Daar kan de behandelaar nu niet zoveel aan doen. Terwijl hij, als er meer samenwerking is, de patiënt misschien in contact kan brengen met een buurtvereniging.”

Om het hele plan te laten slagen, moet er nog wel wat gesleuteld worden aan de wet- en regelgeving. Er is in de zorg wetgeving die het verbiedt om onderling afspraken te maken, omdat er marktwerking is. De Autoriteit Consument en Markt controleert dat.

Minister Hugo de Jonge van volksgezondheid heeft al eerder gezegd dat hij vindt dat hiervoor de marktwerking soms aan de kant geschoven mag. Of dat in werkelijkheid ook gaat lukken, wordt nog een vraag, ook omdat de drie zorg-soorten (psychiatrie, ouderenzorg en gehandicaptenzorg) op andere manieren gefinancierd worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu