Verpauperde machinefabriek aan de Nassaustraat en 'puinhoop' aan de Stikkerlaan zijn Winschoten al jaren een doorn in het oog. 'Aan de laksheid van het college moet een einde komen'

Winschoten heeft een puinhoop als entree aan de Stikkerlaan en een puinhoop als entree aan de Nassaustraat en de Hortensiastraat, vinden politieke partijen VCP en Gemeentebelangen.

Verpauperde panden aan de Stikkerlaan in Winschoten. Foto: Gemeentebelangen Oldambt.

Verpauperde panden aan de Stikkerlaan in Winschoten. Foto: Gemeentebelangen Oldambt.

‘De voormalige directiewoning met de daarbij behorende machinefabriek compleet met hallen aan de entree van de Nassaustraat ter hoogte van molen Berg is in rap tempo verpauperd’, schrijft de VCP.

Kasteel voor ongedierte

‘Ramen zijn nagenoeg allemaal kapot en er wordt regelmatig grof vuil gestort. Het is een kasteel voor allerlei ongedierte. Hebben we in Winschoten een entree met een puinhoop aan de Stikkerlaan zo heeft Winschoten ook een puinhoop als entree aan de Nassaustraat/Hortensiastraat.’

De VCP stelt schriftelijk vragen aan het college van Oldambt, met verwijzing naar een artikel dat deze krant in 2019 schreef over de aanpak van de voormalige fabriekshal van machinefabriek Veenstra Glazenborg die destijds al dertien jaar leeg stond. Toen er vleermuizen in het gebouw leken te zitten moest de sloop worden uitgesteld en werden er vleermuiskasten geplaatst.

Niets veranderd in drie jaar tijd

Maar dat is drie jaar geleden, schrijft de partij. ‘En wat is er tot nu toe veranderd? Totaal niks! Het pand staat er nog verder te verloederen. Wanneer grijpt het college in om zo spoedig mogelijk ontwikkeling van het terrein te bewerkstelligen? Of moeten wij toezien dat het net zo’n soap gaat worden als met de Stikkerlaan? Tot hoever is de verplaatsing van vleermuizen nu gelukt? Wie is op dit moment de ontwikkelaar en wat zijn nu de plannen?’

(Tekst loopt door onder foto)

Rotte kiezen aan de Stikkerlaan

Gemeentebelangen Oldambt overweegt een motie in te dienen om het college te bewegen tot het slopen van de ‘rotte kiezen’ – een aantal voormalige bedrijfspanden, garageboxen en een appartementencomplex – aan de Mr. D.U. Stikkerlaan. Daar heeft de partij al ‘diverse keren op aangedrongen’ en de blijdschap was dan ook groot toen het college de eigenaar van de panden op 23 juli vorig jaar liet weten dat hij de panden moest slopen of opknappen.

Redelijke termijn is verstreken

Maar dat is nog steeds niet gebeurd, zegt fractievoorzitter Ger Klein. ,,In de brief van het college staat dat het slopen of opknappen van de panden binnen een redelijke termijn moet plaatsvinden. Het mag duidelijk zijn dat die redelijke termijn inmiddels al lang en breed is verstreken.”

Laksheid van het college

In antwoord op vragen van Gemeentebelangen stelt het college dat het in gesprek is met de eigenaar van de panden en dat er gedurende die tijd niet handhavend wordt opgetreden. Klein: ,,Dat je met de eigenaar van de panden in gesprek gaat, is logisch. Maar deze situatie speelt al lange tijd en na de aanschrijving van 23 juli 2020 is er ook alweer bijna een jaar verstreken. In die tijd hadden er toch allang concrete afspraken met de eigenaar moeten zijn gemaakt? Aan de laksheid van het college moet een einde komen.”

Niet uit te leggen aan inwoners

Volgens Gemeentebelangen heeft het college ‘nog geen deadline bepaald’ voor de sloop of het opknappen van de panden aan de Stikkerlaan. Klein: ,,Voor ons is dit onbestaanbaar, want de wet schrijft voor dat je als college verplicht bent om op zo kort mogelijke termijn te handhaven. Feitelijk is hier dus sprake van gedoogsituatie waarvan we niet weten hoelang die nog gaat duren. Dat is toch niet meer aan onze inwoners uit te leggen?”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu