Verplaatsing supermarkt optie in zoektocht naar oplossing voor verkeersdrukte op Schiermonnikoog

Alle opties om de verkeerssituatie op Schiermonnikoog te verbeteren liggen open, ook het verplaatsen van de supermarkt is bespreekbaar.

De Middenstreek op Schiermonnikoog.

De Middenstreek op Schiermonnikoog. Foto: Archief LC/ Niels Westra

Volgens het college van B en W is het verkeer in het centrum op piekmomenten te druk. Over dit probleem en de mogelijke oplossingen ervoor bestaat grote verdeeldheid op het eiland. Mede hierom is een project opgezet om met eilanders ‘denkrichtingen’ te vormen. Behalve over de verkeerssituatie gaan die ook over de bouw van een nieuwe busremise en de vraag naar bedrijfsruimte.

Maandagavond was de startbijeenkomst, vanwege de coronapandemie via een livestream, waarbij inwoners vragen konden stellen aan wethouder Erik Gerbrands en projectleider Maarten van der Werff. Daarbij kwam onder meer de vraag over het eventueel verplaatsen van de supermarkt naar een locatie buiten het dorp naar voren. ,,Het zal niet de goedkoopste oplossing zijn, maar het is onderdeel van het onderzoek’’, zei Gerbrands daarop.

Weg door de Banckspolder

Zoals te verwachten viel, hadden meerdere vragen betrekking op het eerdere idee van het college om een weg door de Banckspolder aan te leggen. Een aanmerkelijk deel van de eilanders heeft stevige bezwaren tegen deze weg ten zuiden van het dorp. Meerdere keren werd de vraag gesteld of er wel rekening wordt gehouden met juridische procedures, die verwerving van de benodigde grond met zich mee zou kunnen brengen.

Projectleider Van der Werff antwoordde dat alle opties open liggen en dat nog niet bekend is of de weg door de polder uiteindelijk in een denkrichting terechtkomt. De insteek is om vooraf geen alternatieven uit te sluiten. Eventuele juridische haken en ogen komen pas in een volgend stadium aan de orde.

Meerdere vragenstellers drongen aan op het terugdringen van het aantal verkeersbewegingen. Gerbrands zei dat het ,,en en’’ moet zijn: minder auto’s én een veiligere afwikkeling. ,,Want er blijft altijd verkeer.’’

Noodzaak nieuwe busremise

Hoeveel vraag er is naar nieuwe bedrijfsruimte konden Gerbrands en Van der Werff niet specificeren. Het college gaf eerder aan dat hierover signalen waren binnengekomen. ,,Die gaan we nader onderzoeken’’, zei de projectleider. ,,Hoeveel bedrijven zijn het en in welke branches.’’

Over de noodzaak voor een nieuwe busremise was het antwoord duidelijker. De huidige busremise is te klein voor het aantal bussen en staat bovendien te dicht bij huizen, waardoor de bewoners er last van hebben. Verder wil de provincie dat er een nieuwe busremise komt. Ook hiervoor is de uitwerking, inclusief de locatie, weer een open vraag, net als bij de andere twee onderwerpen. Gerbrands: ,,We beginnen helemaal opnieuw.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Waddengebied
menu