Versnellende krimp vergt half miljard aan sloop in Noord-Groningen

De woningmarkt in het Noord-Groninger krimpgebied zoals de onderzoekers van KAW Architecten het verbeelden op de cover van hun rapport.

In Noord-Groningen moet 2032 nog eens voor 550 miljoen euro aan woningen worden gesloopt in antwoord op de doorzettende bevolkingskrimp.

Dat blijkt uit een woningmarkt- en bewonersonderzoek in opdracht van gemeenten en woningcorporaties in De Marne, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Volgens dit rapport raakt de terugloop van het inwonertal in deze regio in een verdere stroomversnelling.

Nog tienduizend inwoners minder

In 2032 telt deze ‘MEDAL’-regio nog ruim 62.000 inwoners, bijna tienduizend minder dan nu. Dat trekt een zware wissel op zowel de huur- als koopmarkt. Vooral de vraag naar goedkopere en verouderde woningtypes zakt door de bodem.

De komende jaren moeten daarom op grote schaal ‘ongewilde’ huizen worden gesloopt en deels vervangen door nieuwe woningen die meer zijn toegesneden op steeds kleinere huishoudens. Vooral in regiokernen met centrale voorzieningen moet worden bijgebouwd om vooral ouderen vast te houden.

Binnen paar maand Regiodeal met kabinet

Die taak kan Noord-Groningen niet alleen aan, zegt burgemeester Anno Wietze Hiemstra, voorzitter van de MEDAL-gemeenten. Hij hoopt binnen enkele maanden een zogeheten ‘Regiodeal’ te sluiten met het kabinet, over een nieuwe injectie om de woningvoorraad op orde te brengen en de leefbaarheid op te krikken.

,,We staan voor een enorme opgave, veel groter dan elders in het land’’, stelt Hiemstra. ,,Dan is het redelijk dat ook Rijk en provincie bijdragen aan een oplossing.’’ Tot 2022 moet in Noord-Groningen jaarlijks 6 procent van de woningvoorraad gesloopt en in de tien jaar daarna zelfs het dubbele om ‘mee te bewegen’ met de krimp. Landelijk ligt dat gemiddeld op 0,16 procent per jaar.

Kosten niet in verhouding tot waardestijging

Van die sloopopgave komt 120 miljoen voor rekening van de corporaties en nog eens 430 voor particuliere huiseigenaren. In beide gevallen is sloop en zeker vervangende nieuwbouw lastig te financieren omdat de kosten nauwelijks extra economische waarde opleveren in dit krimp- én aardbevingsgebied.

Voor een deel ligt er volgens Hiemstra een ‘koppelkans’ met de versterking waarvoor de regio ook Haagse steun verwacht, ook nu de gaskraan tot 2030 helemaal dicht gaat. Maar dat geld is niet genoeg en bovendien vooral bedoeld voor verbetering van de leefbaarheid en toekomstperspectief van het gebied.

,,Nu moeten we de goede keuzes maken: wat moet er gebeuren en hoe gaan we dat regelen?’’, zegt Hiemstra. ,,Het is nog geen drama-verhaal: we moeten ook weer niet van de krimp in de kramp schieten.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu