Versterking op losse schroeven na besluit beëindigen gaswinning

Minister Eric Wiebes ANP

Is de slopershamer straks overbodig, nu de gaskraan versneld dicht gaat? Dan hoeven er immers minder huizen aangepakt te worden.

Als de gaswinning eerder wordt afgebouwd, neemt de kans op aardbevingen af. En daarmee de risico’s die de inwoners van het gasgebied lopen.

Kostbare en complexe operatie

Nieuws

menu