Versterking op losse schroeven na besluit beëindigen gaswinning

Minister Eric Wiebes ANP

Is de slopershamer straks overbodig, nu de gaskraan versneld dicht gaat? Dan hoeven er immers minder huizen aangepakt te worden.

Als de gaswinning eerder wordt afgebouwd, neemt de kans op aardbevingen af. En daarmee de risico’s die de inwoners van het gasgebied lopen.

Kostbare en complexe operatie

Goed nieuws, zou je zeggen. Immers: niet alleen het herstel van de schade, maar vooral de versterking van duizenden panden in Groningen is een uiterst kostbare en complexe operatie waar de regio al jaren tegenaan hikt en die door veel bewoners als zeer belastend wordt ervaren.

Ruim 6500 huizen zijn inmiddels geïnspecteerd. De bewoners van de helft van die panden hebben te horen gekregen dat hun onderkomen versterkt moet worden omdat het niet aan de eisen voldoet. Maar wordt die oude norm straks met het dichtdraaien van de gaskraan losgelaten?

Groningen moet Groningen blijven, zei de minister van Economische Zaken en Klimaat gisteren geruststellend. Betekent dat dat het departement verwacht dat er komende jaren minder huizen in het gasgebied worden aangepakt? Wellicht loopt Wiebes daarmee ook vooruit op de nieuwe, soepeler versterkingsnormen, die voor de zomer bekend worden.

Wiebes brandt zijn vingers overigens niet aan de versterking. Ook de vraag hoeveel geld er beschikbaar is, wimpelt hij af. De voorjaarsnota moet straks uitkomst bieden. Dan zal ook duidelijk worden wat Groningen het kabinet waard is.

Onzekerheid

Bewoners in het gasgebied blijven achter in onzekerheid. Sommigen van hen zullen straks genoegen moeten nemen met een stalen balk door het huis, in plaats van een gloednieuwe, duurzame woning. Teleurstelling, maar ook tegenstellingen tussen bewoners, liggen zo op de loer.

Meer dan ooit komt het nu aan op de regio. Om te zorgen dat er genoeg geld komt voor het netjes achterlaten van het gasgewest, moeten de gemeenten en de provincie zorgen dat er snel plannen komen waarin de versterkingsoperatie wordt verbonden met andere thema’s in Groningen, zoals krimp, werkgelegenheid en verduurzaming.

Nieuws

menu