Versterking woningen aardbevingsgebied zit in een verrot systeem, stellen Henk Nieboer (PvdA-Kamerlid) en Susan Top (Groninger Gasberaad)

Beschadigde woning door aardbeving staat in de stutten in de buurt van Loppersum. Foto: Archief ANP

De versterkingsoperatie is doordrenkt met wantrouwen van de overheid om te voorkomen dat bevingsgedupeerden te veel geld krijgen.

Dat stellen Susan Top van het Groninger Gasberaad en PvdA-Kamerlid Henk Nijboer in een reactie op het rapport van Gronings Perspectief over de ‘gekmakende’ versterkingsoperatie.

De RUG-wetenschappers Tom Postmes en Katharine Stroebe spraken met 33 senior beleidsadviseurs van ministeries, provincie, gemeenten, Nationaal Coördinator Groningen, Instituut Mijnbouwschade en Staatstoezicht op de Mijnen.

Ze kregen te horen dat de ondervraagden hun werk doen in een te groot en bureaucratisch systeem. Daardoor kunnen zij mensen met ‘immense problemen’ in de gasregio onvoldoende helpen.

Het niet nakomen van afspraken, de complexe en steeds weer veranderende regelgeving kunnen ze niet meer verkopen aan gedupeerden, vinden ze. Zij zien de frustraties bij henzelf en de inwoners alsmaar oplopen.

‘Versterking op deze manier doodlopende weg’

Top zegt dat het rapport in lijn is met de uitkomsten van de barometer Boudel op Rieg van het Groninger Gasberaad. ,,Ook wij zien een totaal gebrek aan regie bij veiliger maken van huizen. De ene deskundige vindt dit en de andere dat. Het maakt dat mensen die met hart en ziel werkzaam zijn in de versterking, hardlopend en zwabberend stranden op een doodlopende weg.’’

De kern van het probleem schuilt volgens Top in de beperkte wil van het rijk om de gasproblematiek goed aan te pakken.

,,Net als bij de NAM draait bij het rijk ook alles om juridische aansprakelijkheid. Het oplossen van de gasellende in Groningen wordt niet gezien als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het rijk probeert veel kosten bij de NAM neer te leggen. Wat daar bij de achterdeur gebeurt, is bepalend voor wat het rijk aan Groningen wil besteden.’’

‘Overheid redeneert vanuit wantrouwen’

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is er van overtuigd dat het kabinet veel geld in de zak wil houden. Dat heeft geleid tot een systeem waarin mensen door procedures worden vermalen. ,,Wat de overheid dan doet is redeneren vanuit wantrouwen. Pas op dat ze niet te veel geld krijgen.’’ Top herkent dat. ,,Er lopen veel experts rond die denken dat de Groningers hen willen belazeren en een slaatje willen slaan uit de gasellende.’’

Nijboer: ,,Groningers niet vertrouwen en alles achter de komma uitrekenen is stuitend. Alsof mensen voor hun lol hun huis afbreken en zo’n versterkingsoperatie ondergaan. Overheden en instanties willen allemaal hun procedures naleven en verliezen de mens uit het oog.’’

Top denkt niet dat het nieuwe bestuursakkoord tussen rijk en regio (1,5 miljard) voor de versterking de zaak verandert. ,,Je bouwt met dit bestuursakkoord voort op een systeem dat verrot is en niets kan dragen. Dan kun je daar van alles op plakken. Als de basis wantrouwen is, schiet het niet op.’’

Nieuws

menu