Versterkingsplannen leiden tot haat en nijd in Delfzijl: waarom de ene woning wel en de andere niet?

De NCG loopt achter met versterken in Groningen. Foto: DvhN

Haast terloops presenteerde de gemeente Delfzijl afgelopen week de plannen voor de versterking. Net als elders zijn de verwachtingen niet bijster hooggespannen.

De toon in de havenstad is sober. De plannenmakers hebben geleerd van de kritiek op soortgelijke voornemens in buurgemeenten. Ze lijken zich er tevens van bewust dat de kans gering is dat duizenden woningen in het aardbevingsgebied de komende jaren nog worden verstevigd.

Gaskraan

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat kondigde onlangs in Zuidbroek triomfantelijk aan dat de gaskraan in Groningen in maart 2022 wordt dichtgedraaid. Daarmee neemt het risico op aardbevingen snel af en wordt de veiligheid in Groningen navenant groter.

Over twee jaar is echter nog maar een klein deel van de versterkingsplannen van de zeven Groninger aardbevingsgemeenten voltooid. Na zes jaar vertraging en frustratie waren er 1 april dit jaar 1025 huizen klaar. Van de ruim 26.000 panden in het aardbevingsgebied die minimaal onderzocht moeten worden op veiligheid en sterkte, zijn er tot nu toe dik 15.000 bekeken. Van iets meer dan de helft daarvan is een rapport gereed.

Ter vergelijking: alleen al de sloop en nieuwbouw van 527 huizen in het noordelijke deel van de Zandplatenbuurt in Delfzijl duurt tot circa 2024. Buurgemeente Loppersum, de beoogde partner van Delfzijl in de nieuwe gemeente Eemsdelta, rekent er zelfs op dat er in die gemeente tot 2025 nog huizen beoordeeld moeten worden. Hoe realistisch is dat?

Haat en nijd

Er is meer slecht nieuws. Ongelijkheid ligt overal in het bevingsgebied op de loer en leidt tot haat en nijd tussen bewoners. Woningen die eerder zijn geïnspecteerd en beoordeeld maken veel meer kans op sloop en nieuwbouw, of op zijn minst grondige versterking, dan panden die noodgedwongen achter in de rij moesten aansluiten.

Het is het gevolg van wat het Groninger Gasberaad de ‘Roze olifant’ in veel plannen noemt: welke norm wordt gebruikt om te bepalen of een huis veilig is? De nieuwe, die per 1 juli van kracht is, is minder streng dan de oudere richtlijnen.

Dat kan betekenen dat een huis dat al in 2017 is onderzocht en nu pas wordt beoordeeld straks niet meer onder handen wordt genomen. Terwijl een soortgelijke woning in een straat verderop is gesloopt en vervangen door moderne en duurzame nieuwbouw. Alleen omdat het pand eerder in de pijplijn zat.

Perspectief

Delfzijl benoemt dit netelige probleem, bijvoorbeeld in de Zandplatenbuurt. Het noordelijke deel zit geramd met concrete plannen waarvan de uitvoering is begonnen. Voor het zuidelijke deel is voorlopig geen perspectief. ,,De verschillen in de versterkingsopgave tussen noord en zuid zijn voor de bewoners zeer onrechtvaardig en ontwrichtend’’, constateert de gemeente terecht.

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl is zich bewust van de vele valkuilen in de komende jaren. Hij doet zijn best de verwachtingen te temperen. In feite, zegt de burgervader, is het nieuwe plan niet meer dan een uitwerking van het vorige. En daar is niets van terechtgekomen. ,,De busjes zijn niet gaan rijden in 2019. Dat is een bittere constatering.’’

In het plan van Delfzijl is trouwens opvallend meer aandacht voor de bewoners, om wie het uiteindelijk natuurlijk gaat. Daar waar in Loppersum de gemeente de inwoners ‘bij wil staan’, zegt Beukema klip en klaar dat het niet draait om de stenen: ,,Ik weet dat sommige bewoners door de bomen het bos niet meer zien. Eén telefoontje van u naar het gemeentehuis is genoeg. Ik ga graag met u in gesprek.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu