Vervanging van Tjamsweersterbrug in Appingedam kost 2,4 miljoen euro

De Tjamsweersterbrug in Appingedam is toe aan vervanging. Foto: Google Street View

Het college van burgemeester en wethouders van Appingedam wil 2,4 miljoen euro beschikbaar stellen voor het vervangen van de Tjamsweersterbrug. Dit geld is afkomstig uit het Nationaal Programma Groningen.

Het voorstel voor de vervanging van de brug werd donderdagavond tijdens de raadscommissie besproken.

Zwaar verkeer rijdt al tien jaar om

De Tjamsweersterbrug ligt over het Damsterdiep tussen de Westersingel en de Dijkhuizenweg in Appingedam. Vervanging van de brug is al jaren een wens van de gemeente. Sinds 2008 mogen grote en zware voertuigen al geen gebruik meer maken van de oversteek, omdat de brug kampte met scheurvorming en betonrot en daardoor niet sterk genoeg is voor passerend vracht- en landbouwverkeer.

Grote voertuigen maken daarom al tien jaar gebruik van de Jukwerderbrug in het dorp of de Eekwerderdraaibrug in Loppersum. Die laatste brug is een paar jaar geleden onder handen genomen door de gemeente. Maar de omleiding is onhandig gebleken. De achterliggende wijk ervaart overlast van het verkeer en het vracht- en landbouwverkeer ondervindt economische schade van het omrijden omdat het meer tijd kost.

Nieuwe brug moet sterker zijn én passen bij historische omgeving

Tijd voor een nieuwe brug, dus. Die moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Naast het feit dat zwaardere voertuigen er weer gebruik van moeten kunnen maken, moet de oversteek passen in de omgeving. De Tjamsweersterbrug ligt namelijk in een gebied met een historisch karakter. Zo vormt de brug een geheel met de brugwachterswoning, ligt het naast oliemolencomplex de Eendragt met de rijksmonumentale fabrieksschoorsteen en niet ver bij de brug vandaan ligt landgoed Ekenstein.

„De schaal, geleding en kleurstelling van de brug zal hierop worden aangepast. Een respectvolle inpassing wordt nagestreefd’, zegt wethouder Lea van der Tuin.

Het college wil ook voorkomen dat de brug straks gebruikt wordt door niet bestemmingsverkeer. De ontsluiting is bedoeld voor de achterliggende wijk Oling. Het overige verkeer moet gewoon gebruik blijven maken van de hoofdweg. „Verkeer kiest altijd de kortste route”, zegt Van der Tuin. „Dat is altijd zo. Daarom bouwen ook geen bredere brug terug.” Daarmee hoopt de wethouder dat de route niet aantrekkelijk genoeg is voor sluipverkeer.

Meer informatie nodig

De raadsleden vinden het raadsvoorstel zoals het er nu ligt te summier. Ze willen meer informatie over onder meer het ontwerp van de brug, over de financiën en over de gevolgen voor de omgeving. Zo wil Cees van Ekelenburg (D66) weten wat het voor de brugwachterswoning betekent als er straks weer zwaar verkeer over de Tjamsweersterbrug rijdt.

De wethouder heeft toegezegd om het voorstel aan te vullen met extra informatie. Ook belooft ze dat er een nulmeting wordt gedaan bij de brugwachterswoning, zodat het huis straks geen schade ondervindt van het zware verkeer.

Informatiebijeenkomst vermoedelijk digitaal

De gemeente is van plan om, als de raad zich over het voorstel heeft gebogen, een informatiebijeenkomst te organiseren voor omwonenden en belanghebbenden. Dat gaat waarschijnlijk digitaal gebeuren vanwege de coronacrisis.

De verwachting is dat het vervangen van de brug zo’n tien maanden in beslag neemt. „Het is de planning om in 2020 de engineering af te ronden. Het vervolg is op dit moment nog niet precies aan te geven. Dat heeft onder meer te maken met de coronacrisis.”

Op 28 mei stemt de Damster gemeenteraad over het voorstel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu