Verwarm je nieuwe huizen in Groningen straks met een waxinelichtje? GroenLinks, PvdA en D66 willen superzuinige bouw

Op het gebied van duurzame bouw kunnen aannemers makkelijk drie stappen harder zetten dan landelijke wetgeving voorschrijft, denken GroenLinks, PvdA en D66 in Groningen. Ze willen dat de gemeente strengere normen ontwerpt voor nieuwbouw.

In Groningen worden de komende jaren duizenden woningen gebouwd, zoals deze toren op de oude ALO-locatie. GroenLinks, PvdA en D66 willen dat nieuwbouw volgens de strengst mogelijke duurzaamheidsnormen gebeurt.

In Groningen worden de komende jaren duizenden woningen gebouwd, zoals deze toren op de oude ALO-locatie. GroenLinks, PvdA en D66 willen dat nieuwbouw volgens de strengst mogelijke duurzaamheidsnormen gebeurt. Afbeelding: Gemeente Groningen

Er is veel meer mogelijk dan dubbel glas, spouwisolatie en wat zonnepanelen op het dak. ,,Maar Nederland loopt hierin nogal achter’’, vindt Hans Sietsma (GroenLinks). Samen met Rik van Niejenhuis (PvdA) en Tom Rustebiel (D66) werkte hij het afgelopen jaar aan een voorstel om nieuwbouw in Groningen duurzamer en betaalbaarder te maken.

Gebaande baksteen-en-beton-paadjes

Het gaat hen vooral om milieuvriendelijker materiaalgebruik en een lagere energievraag. ,,We kunnen het hele land wel vol zetten met windmolens, maar we kunnen ook huizen bouwen met een energiebehoefte van bijna 0’’, stelt Van Niejenhuis. ,,Dat je ze bij wijze van spreken met een waxinelichtje kunt verwarmen. Dat is echt niet zo moeilijk.’’

Waarom gebeurt het dan nauwelijks? ,,De bouw is een conservatieve sector’’, zegt Van Niejenhuis, die zelf een bouwkunde-opleiding gevolgd heeft. Sietsma beaamt: ,,We hebben hier een heel sterke baksteencultuur. Alles moet maar van baksteen en beton, terwijl dat dure materialen zijn die ook nog slecht isoleren.’’

Aan de landelijke duurzaamheidseisen uit het Bouwbesluit kan een aannemer relatief makkelijk voldoen zonder van de gebaande baksteen-en-beton-paadjes af te wijken. Om te kwalificeren als Bijna EnergieNeutraal Gebouw (de BENG-norm) moet een huis op drie terreinen scoren: energiebehoefte, verbruik van fossiele energie en opwek van duurzame energie.

Oost-west verwarmt zuiniger dan noord-zuid

,,Daarbinnen kan een bouwer zelf een financieel optimale mix maken, maar dat leidt niet tot zo zuinig mogelijke gebouwen‘’, verklaart Sietsma. ,,Vanaf een bepaald punt is een zonnepaneeltje leggen goedkoper dan beter isoleren. Daarom zie je af en toe van die rare daken met maar één of twee zonnepanelen erop. Die liggen daar puur voor het scorelijstje.’’

Het kan heel anders, weten de raadsleden. Met lichte, recyclebare materialen in plaats van steen; met isolatie van Oost-Groningse hennep; met naadloos passende onderdelen, die op de bouwplaats in één dag als legoblokjes op elkaar kunnen worden gezet. Zelfs door huizen simpelweg anders te oriënteren, haal je winst: ,,Een rijtje huizen dat van oost naar west staat, profiteert veel meer van zonnewarmte dan een rijtje van noord naar zuid’’, zegt Sietsma.

,,Op deze manier worden woningen ook betaalbaarder’’, benadrukt Van Niejenhuis. ,,Energie-armoede is een enorm probleem: juist de mensen die het niet breed hebben, zitten door hun slecht geïsoleerde huizen met de hoogste energierekeningen.’’

Komende jaren proefdraaien, vanaf 2025 Groningse Energie Norm

De fracties willen dat binnen de gemeentegrenzen een eigen Groningse Energie Norm gaat gelden. Ze stellen daarvoor de komende jaren pilots voor: burgemeester en wethouders moeten voor grote nieuwbouwprojecten, zoals de Suikerzijde en Stadshavens, op zoek naar aannemers en ontwikkelaars die duurzaam werken en huizen opleveren met een zo laag mogelijke energievraag.

Ook willen ze dat de partijen die bij een bouwproject betrokken zijn - van de stedenbouwkundige en de architect tot de bouwer en de installateur - beter samenwerken, zodat duurzaamheid van begin tot eind wordt meegewogen.

Naar verwachting beslist de gemeenteraad in mei over het voorstel. Als het wordt aangenomen, moeten nieuwbouwwoningen in de gemeente vanaf 2025 aan de strengst mogelijke normen voor zuinigheid en duurzame bouw voldoen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu