Verwarring over ‘raadgevend referendum’ in Ten Post

Bewoners van Ten Post mochten aangeven welke locatie zij het meest geschikt vinden voor zestig wisselwoningen. Foto: Jan Zeeman.

Bewoners van Ten Post hebben het dorpsplatform JA opgericht. Ze willen via dat platform meepraten over de toekomst van hun dorp.

In Ten Post gaat de komende jaren heel wat gebeuren voor de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. Directe aanleiding voor JA Ten Post is de onrust over 60 tijdelijke wisselwoningen in het dorp. Eind vorig jaar lekte een voorkeursplek uit. Die was omwonenden niet naar de zin. Tijdens een bijeenkomst in de raadszaal kregen bewoners tekst en uitleg hoe de keuze tot stand was gekomen.

Er waren zes locaties in beeld geweest. De gemeente legde ze dinsdagavond 6 februari allemaal op tafel. Inwoners van Ten Post mochten op een formulier alsnog hun (drie) voorkeuren aangeven.

Wethouder Peter Heidema (CDA) noemde het een raadplegend referendum, maar zo was de bijeenkomst in de uitnodiging niet genoemd. Sommige bezoekers werden er zo nerveus van dat ze hun buren ophaalden om ook hun ‘stem’ uit te brengen. Het was zo druk dat er in allerijl extra ‘stemformulieren’ werden gekopieerd.

Hoe gaat Ten Boer nu met de formulieren om?

Voorzitter Johan Pleizier van Dorpsbelangen is benieuwd hoe de gemeente alle voorkeuren en toelichtingen nu beoordeelt. ,,Daar krijgen ze nog een flinke kluif aan.’’

Hij verwacht dat de Amca-locatie aan de B. Kuiperweg alsnog hoge ogen gooit als dat Den Haag de gaswinningslocatie definitief sluit. Die maakt woningbouw op deze plek nu nog onmogelijk.

Dorpsbelangen zit al 2,5 jaar bij alle instanties aan tafel zit over de versterkingsoperatie. ,,In goed overleg bespreken we alle belangrijke zaken en als we denken dat iets niet goed komt, proberen we dat te veranderen. Naar mijn gevoel zijn we daar altijd goed mee bezig geweest en is er veel gebeurd. Ik heb niet het gevoel dat veel dingen ons zijn ontglipt. We hebben sessies in het dorp gehouden en karakteristieke panden benoemd. Andere gebouwen zijn later aan de lijst toegevoed. Daar is niet altijd veel aandacht voor geweest. Nu het dichterbij komt, begint het bij veel mensen pas te leven en ontstaan nieuwe ideeën. De gevolgen zijn ook veel groter dan we twee jaar geleden dachten.’’

Veel steun voor Platform JA en jachthavenplan

De initiatiefnemers van Platform JA grepen de bijeenkomst met toestemming van de gemeente aan om zich te profileren. ,,Wij willen de versterking absoluut niet vertragen, maar er zitten zoveel haken en ogen aan de plannen, en er komt zoveel op individuele bewoners en de dorpsgemeenschap af, dat we daar eerst goed met elkaar over moeten praten. We willen zelf aangeven hoe het moet, niet alleen maar accepteren wat de NAM, de Nationaal Coördinator Groningen, het Centrum Veilig Wonen of de gemeente voor ons bepalen’’, zegt Eline van Rossem van het Platform.

Volgens haar wil JA samen met Dorpsbelangen optrekken. ,,We moeten straks veilig wonen én de leefbaarheid verbeteren.’’ Initiatiefnemer George van Engelen van de Ten Post Marina , een toekomstplan voor een jachthaven met woonboten aan de Vlamoven, die ook tijdelijk als wisselwoning gebruikt kunnen worden, kreeg tientallen adhesiebetuigingen voor zijn plan. Dat lag er ook. ,,Maar we doen buiten mededinging mee. De ontwikkeling van ons plan duurt zo lang dat de eerste wisselwoningen er dan al lang moeten staan. Maar over vijf jaar zou het een mooie oplossing zijn.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu