Verzet in Groninger Staten tegen nieuwe gaswinning bij Pieterzijl

Actievoerders protesteerden al in 2017 bij de gaswinningslocatie in Pieterzijl. Foto Archief

De Partij voor de Dieren wil dat het provinciebestuur van Groningen in beroep gaat tegen het besluit van het Rijk om toestemming te geven voor gaswinning door fracken bij Pieterzijl.

De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil met het nieuwe college van GS in debat over de voorgenomen gaswinning in Pieterzijl, dat zo'n beetje op de provinciegrens met Friesland ligt. De beoogde winnningslocatie ligt op een steenworp afstand van de gasopslag van Gasunie en NAM bij Grijpskerk.

De PvdD wil niet alleen dat de provincie beroep aantekent tegen de toestemming, maar ook wil de fractie weten hoe de veiligheid van de omwonenden wordt geregeld en hoe het college van GS denkt te garanderen dat milieuschade wordt voorkomen. Een andere punt is nog hoe de schademelding en –uitkering worden geregeld indien de winning toch van start gaat.


Onrustige bodem

PvdD is mordicus tegen het aanboren van nieuwe gaswinningslokaties. Statenlid Ankie Voerman: ,,Hoe kan de minister nog meer boringen in onze al zo onrustige bodem verantwoorden? In dit gebied vonden al eerder aardbevingen plaats. Fracken is een zeer omstreden manier van gas 
winnen. Het gebruik van zware chemicaliën schaadt het milieu en brengt risico’s voor de volksgezondheid met zich mee, het grondwater kan ernstig worden vervuild.”

Het verzoek om een debat wordt ondersteund door de Statenfracties van SP, 50Plus, Groninger Belang, Partij voor het Noorden en Forum voor Democratie. Vorig jaar sprak een meerderheid 
van de Staten zich al uit tegen gaswinning uit kleine gasvelden. GS kregen daarbij de opdracht om een kritische zienswijze in te dienen bij het Rijk, en duidelijk te maken dat Groningen niet langer als wingewest wenst te worden behandeld.

Nieuws

Meest gelezen

menu