Harm Beute in verzet tegen 'onzalig' plan. Is Idee om landbouwgrond in de Medenertilsterpolder om te zetten in natuurgebied van de baan?

Raadslid Harm Beute van VZ Westerkwartier laat weten dat het plan bij gebrek aan draagvlak onder boeren in de polder onlangs ingetrokken.

VZ-raadslid raadslid Harm Beute in de drassige polder Bombay: ,,Door vernatting en verzuring heeft het gras hier plaatsgemaakt voor pitrussen. Met als resultaat dat de weidevogels goeddeels zijn verdwenen.’‘

VZ-raadslid raadslid Harm Beute in de drassige polder Bombay: ,,Door vernatting en verzuring heeft het gras hier plaatsgemaakt voor pitrussen. Met als resultaat dat de weidevogels goeddeels zijn verdwenen.’‘ Foto: Koos Bijlsma

Het plan van de provincie om 100 hectare landbouwgrond in de Medenertilsterpolder bij Ezinge om te zetten in natuurgebied is daarmee van de baan.