Verzet tegen ‘stroomsnelweg' groeit

Verzet tegen ‘stroomsnelweg' groeit

De bezwaren tegen de nieuwe 380 KV (KiloVolt) hoogspanningskabel tussen Eemshaven en Vierverlaten klinken steeds luider. Uit Zuidhorn, uit de Provinciale Staten en uit Bedum.

De bezwaren tegen de nieuwe 380 KV (KiloVolt) hoogspanningskabel tussen Eemshaven en Vierverlaten klinken steeds luider. Uit Zuidhorn, uit de Provinciale Staten en uit Bedum.

De statenfractie van GroenLinks uitte gistermiddag kritiek op de nieuwe verbinding. Zorgen zijn er over de aantasting van het landschap in het Reitdiepdal en Middag-Humsterland en de gevolgen voor weidevogels. GL-statenlid Harrie Miedema wil een gedeelte ondergronds.

Buurtvereniging Westerdijksterhorn in Bedum plaatste in 2009 al de nodige vraagtekens en deed dat gisteren weer in de commissievergadering van Bedum. Onlangs werd een motie van GroenLinks in Zuidhorn, voor onderzoek naar gedeeltelijke ondergrondse bekabeling, met grote meerderheid aanvaard.

De nieuwe hoogspanningskabel, door energietransporteur TenneT zelf de ‘landelijke stroomsnelweg' genoemd, vervangt de huidige 220 KV-verbinding omdat de Eemshaven een van de belangrijkste locaties voor elektriciteitsproductie in Nederland is en een schakelpunt in Noord-Europa. Transport zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Een voorlopig plan ligt nu voor aan Provinciale Staten en de betreffende gemeenteraden en gaat deze zomer de inspraak in. Verwacht wordt dat de aanleg in de tweede helft van 2017 begint. De verbinding kan dan in 2019 gereed zijn.

Waar mogelijk wordt de route van de 220 KV-verbinding gevolgd. Op enkele plaatsen wijkt de lijn af om woongebieden te ontzien.

Het betekent wel dat de masten verder het landschap in staan en dat is Westerdijkshorn een doorn in het oog. De bewoners vinden dat te weinig naar alternatieven is gezocht.

In de randstad liggen al nieuwe 380 KV-verbindingen ondergronds, maar in Groningen blijkt dat voor maximaal tien op het veertig kilometer lange traject haalbaar.

Onder meer omdat de benodigde 100 procent leveringszekerheid dan niet gegarandeerd kan worden. Kosten van aanleg zijn bovendien minstens twee keer zo hoog.

Projectleiders van TenneT legden gisteren in Bedum uit dat gebruik wordt gemaakt van nieuwe masten, met een kleiner magneetveld en minder straling. Het beslag op de ruimte is kleiner en de masten zijn minder zichtbaar.

De raad van Loppersum gaf vorige week al een klap op het voorlopig plan. Ook B en W van Bedum zijn van zinnens akkoord te gaan. De fracties hadden evenwel de nodige vraagtekens. Die betrof ook de communicatie. Omdat veel stukken kort voor de vergadering binnenkwamen onthielden ze zich van reacties. Het voorstel is doorgeschoven naar de eerstvolgende raadsvergadering.

Zowel buurtvereniging Westerdijkshorn als GroenLinks Zuidhorn pleit nu voor het bundelen van de oppositiekrachten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu