Verzilting van de kuststrook biedt boeren Noord-Frysland en -Groningen ook nieuwe toekomstkansen

Veel akkerbouwgewassen blijken beter bestand tegen de toenemende verzilting van het Noord-Nederlandse kuststrook dan verwacht. Dat komt naar voren uit een reeks regionale proefprojecten in het kader van het Europese onderzoeksprogramma Saline Farming (SalFar).

Onder meer bij het Dubbele Dijk-project bij Bierum is en wordt onderzocht welke gewassen het best gedijen bij de toenemende verzilting van landbouwgrond in Noord-Friesland en -Groningen.

Onder meer bij het Dubbele Dijk-project bij Bierum is en wordt onderzocht welke gewassen het best gedijen bij de toenemende verzilting van landbouwgrond in Noord-Friesland en -Groningen. Foto: Kees van de Veen

De resultaten wijzen uit dat verzilting van landbouwgrond in Noord-Friesland en -Groningen niet alleen maar een bedreiging betekent voor de sector, zegt SalFar-projectmanager Angelica Kaus. Voor de noordelijke boer liggen er nieuwe toekomstkansen bij de teelt van ‘zouttolerante’ aardappel-, graan- en bietenrassen en van pootgoed voor de export.

Experiment: hoe moet landbouw hoofd bieden aan verzilting