Vier boeren en vijftien fabrieken uit Groningen en Drenthe staan in top 100 van locaties met hoogste stikstofuitstoot

Het is nog afwachten welke 500 tot 600 ‘piekbelasters’ met de hoogste stikstofuitstoot aangewezen worden om volgens het plan van gespreksleider Johan Remkes als eerste te stoppen. Maar op twee eerdere top 100-lijsten staan vier boeren en vijftien fabrieken in Groningen en Drenthe.

De kolencentrale van RWE in de Eemshaven is de grootste stikstof-uitstoter van het Noorden.

De kolencentrale van RWE in de Eemshaven is de grootste stikstof-uitstoter van het Noorden. Foto: Kees van de Veen

Er is donderdag nog geen lijst van de 600 piekbelasters bij de openbare stukken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Het is ook de vraag of het kabinet het plan van Remkes echt gaat overnemen. Het kabinet wil op 14 oktober met een reactie komen op Remkes. Dan moet duidelijk worden of het Rijk daadwerkelijk de piekbelasters gaat bewegen te stoppen.