Vijf miljoen voor bestrijding werkdruk aan de Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen gaat op aandringen van de universiteitsraad vijf miljoen euro extra investeren om de werkdruk te verlichten.

De werkdruk aan universiteiten is hoog. Dat wordt aangekaart door vakbonden, in medezeggenschapsraden, in opiniestukken in kranten. Uit medewerkersonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat meer dan de helft van het wetenschappelijk personeel de werkdruk te hoog vindt.

‘Enorme stap vooruit’

De universiteitsraad heeft, op initiatief van studentenbeweging DAG (Democratische Academie Groningen), daarom aangedrongen op vijf miljoen extra investering om de werkdruk te verlagen. Het gaat om ongeveer zeventig extra personeelsleden - op vijfduizend in totaal. De faculteiten krijgen, naar rato van studentenaantallen, beschikking over het geld. ,,Dit is een enorme stap vooruit’’, zegt Jasper Been van DAG.

Extra personeel helpt

Het RUG-bestuur was niet meteen enthousiast over het voorstel. Het bestuur ziet het verlagen van de werkdruk wel als prioriteit - mede daarom is ook het medewerkersonderzoek gedaan - maar faculteiten hebben volgens het college genoeg reserves om zelf extra personeel aan te trekken.

Het bestuur heeft toch ingestemd omdat de voltallige universiteitsraad daarom vroeg. Bestuurder Jan de Jeu: ,,Extra personeel helpt natuurlijk in het bestrijden van de werkdruk. Daar zijn wij zeker voor.’’

Nieuws

menu