Nieuw poppodium Groningen veel duurder dan eerder berekend: bijna 50 miljoen euro meer nodig

Goldband speelde dinsdagavond tijdens ESNS in de grote zaal van De Oosterpoort voor camera's, technici en lege stoelen. Foto: Bart Heemskerk

Het nieuwe muziekcentrum De Nieuwe Poort in het stationsgebied van Groningen, dat de Oosterpoort moet vervangen, gaat meer geld kosten dan aanvankelijk was aangenomen. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat de investering 268 miljoen euro bedraagt. Dat is 47 miljoen meer dan verwacht.

Het plan voor de nieuwe cultuurtempel, die als werktitel De Nieuwe Poort draagt, krijgt steeds meer vorm. In 2030 moet in het stationsgebied aan de zuidkant van het spoor een groot muziekcentrum staan, waar volgens de gemeente Groningen de rest van het land zijn vingers bij aflikt. Met een popzaal die 3200 staplekken telt, wil Groningen meer internationale artiesten trekken. ,,We zitten nu bij de top en willen blijven meedoen. Straks kunnen we Europese tournees binnenhalen’’, zegt wethouder Berndt Benjamins (D66, financiën). Het complex krijgt minimaal drie zalen: een kleine zaal (700), een zaal voor klassieke muziek (1200) en genoemde popzaal.

Oosterpoort heeft beste tijd gehad

De huidige Oosterpoort is straks niet goed genoeg meer. Het gebouw dat stamt uit de zeventiger jaren, heeft zijn beste tijd gehad. Renoveren laat staan nieuwbouw op de huidige plek aan de Trompsingel, is nooit echt een optie geweest. Te weinig ruimte om uit te pakken en niet berekend op grotere verkeersstromen. De gemeente bekeek vijftien locaties. Eigenlijk kwam het neer op een rondje stad langs de Eemskanaalzone, Suikerzijde, Europapark, bedrijventerrein Hoendiep, Sontplein, Vinkhuizen-Zuid en Ebbingekwartier. Aanvankelijk werd gesproken over een budget van 140 tot 170 miljoen euro. Het beoogde bedrag is inmiddels fors verhoogd naar 268 miljoen.

‘Meer dan hoofdstad van het Noorden’

De zoektocht gaf veel discussie in kringen van ambtenaren, stedenbouwkundigen en architecten. Het afscheid van de Oosterpoort met zijn volstrekt eigen smoel, viel toch zwaar. Uiteindelijk is met het Stationsgebied gekozen voor een locatie waar Groningen veel volk kan ontvangen en op efficiënte wijze de stad uit krijgt. Ook wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) heeft grote verwachtingen van deze ‘culturele hotspot’. Groningen wil meer zijn dan ‘de hoofdstad van het Noorden’ en mikt op het uitbouwen van haar internationale reputatie als popstad.

Uitzonderlijke prijsstijgingen

Het gemeentebestuur wil net als op het Stadspark artiesten verwelkomen die een bovengemiddeld aantal mensen trekken. De extra investering van 48 miljoen past bij de uitgesproken ambitie om de vijfde stad van Nederland te worden. Of de gemeenteraad meegaat met de verhoging van het budget is afwachten. Het gemeentebestuur wijst op uitzonderlijke prijsstijgingen in de bouw. Ook is er extra geld nodig voor een goede inpassing van deze muziektempel in stedelijk gebied.

Europese miljoenen

Om aan Europese miljoenen te komen, moeten de meest geavanceerde maatregelen worden getroffen om energie te besparen. Als het gebouw aan alle moderne eisen voldoet, kan het tot 2090 mee. In de richting van kritische partijen in de raad die nut en noodzaak van deze investering in twijfel trekken, deelt het gemeentebestuur een waarschuwing uit. Groningen geniet een bijzondere reputatie als popstad. ,,Die status op het gebied van pop en cultuur zet de stad op het spel als Oosterpoort één op één zou worden vervangen’. Gedoeld wordt op een internationaal evenement als Eurosonic Noorderslag. Een meerderheid in de gemeenteraad ziet de komst van het nieuwe muziekcentrum als een grote aanwinst die past bij de ambitie om meer te zijn dan alleen ‘hoofdstad van het Noorden’. De SP heeft andere prioriteiten. De partij steekt het geld liever in wijkvernieuwing en armoedebestrijding.

De gemeenteraad kan de plannen die verder worden uitgewerkt, nog afschieten. Volgend jaar wordt de knoop definitief doorgehakt. Er is gekeken naar de risico’s in het omvangrijke project. Externe deskundigen adviseren de gemeente om de zaak in eigen hand te houden, zodat ze gaandeweg de rit invloed heeft op de voortgang van het project.

Winstgevende exploitatie

Benjamins is er van overtuigd dat het nieuwe muziekcentrum heel goed te exploiteren valt. Met de toevoeging van meer horeca en een groeiend aantal bezoekers, zijn de inkomsten groter dan in de Oosterpoort. De wethouder gaat er vanuit dat de exploitatie winstgevend is en dat er ieder jaar 1,5 miljoen euro overblijft. Van ‘wensdenken’ is volgens hem geen sprake. ,,We hebben gekeken naar de aantrekkingskracht die een dergelijke voorziening heeft in het Noorden en zelfs een groot deel van het land.’’

Nieuws

menu