Vindicat schorst subvereniging Aegir na verkiezing ‘slet van het seizoen’

Roeivereniging GSR Aegir heeft in het julinummer van haar clubblad een verkiezing van de ‘Slet van de Zomer bokaal’ geplaatst. Aegir is een subvereniging van studentencorps Vindicat.

Stadsblog Sikkom beschikt over het julinummer van Clubblad De Ster. De redactie presenteert daarin een overzicht van de seksuele escapades van haar leden, die worden aangeduid met initialen en het jaartal dat zij lid werden van de roeivereniging.

Anoniem

De redactie van De Ster looft, naar blijkt, een zomer én een winterbokaal, voor promsicue vrouwelijke leden. De winnares van de zomerbokaal 2017 wordt in het artikel geduid als een ‘jong hertje’, dat haar ‘avontuurtjes heeft gedeeld via instagram’ en doet voorts suggesties voor de komende projecten die zij op stapel heeft staan.

De redactie is anoniem. Volgens Sikkom heerst er daarom een angstcultuur op de roeiverening en durven de roeisters niet naar buiten te treden.

Reactie Vindicat

Het bestuur van Vindicat reageert geschokt op de publicatie van het clubblad.

„Wij zijn als bestuur geschokt door de publicatie in het verenigingsblad van onze sub-vereniging G.S.R. Aegir. Wij waren niet op de hoogte van het bestaan van dit blad. Onze sub-verenigingen opereren onder onze vlag en dienen zich te conformeren aan onze normen en waarden. Vindicat heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de herijking van de cultuur en binnen de recentelijk herijkte normen en waarden is er geen ruimte voor seksisme. Wij leggen G.S.R. Aegir het aankomende verenigingsjaar een schorsing op en zullen hen de ruimte bieden om - net als Vindicat - seksisme binnen de vereniging tegen te gaan. Aan het einde van het komende verenigingsjaar zullen wij beoordelen of de gewenste cultuurverandering is bewerkstelligd en de schorsing kan worden opgeheven,” laat Vindicat-voorzitter Stijn Derksen in een schriftelijke reactie weten.

Bangalijst

Vindicat kwam een jaar geleden in het nieuws omdat er een ‘bangalijst’ circuleerde op internet, voorzien van telefoonnummers, waarin de vrouwelijke Vindicatleden op hun seksuele vaardigheden werden beoordeeld. Het was destijds reden om dertien Vindicaters te schorsen. De gemeente Groningen, de Hanze Hogeschool en de Rijksuniversiteit volgen de verrichtingen van Vindicat sinds een jaar nauwlettend, mede door geweldsincidenten tijdens de ontgroeningsrituelen. De vereniging moet zich aan een gedragscode houden, zo niet, dan verliest ze haar accreditatie en daarmee haar financiering.

De universiteit laat weten eerst met Aegir te willen spreken alvorens een reactie te geven op de sletverkiezingen van de roeivereniging.

Nieuws

Meest gelezen

menu