Vindicat wordt helemaal niet voorgetrokken op andere clubs, zegt burgemeester Koen Schuiling van Groningen: 'Ik neem nadrukkelijk afstand van dat beeld'

Sociëteit Mutua Fides sluiten, Vindicat vergunningen afnemen of zelfs uit de stad wegsturen? Burgemeester Koen Schuiling van Groningen voelt er niets voor. Hij ziet liever dat verenigingsleden elkaar aanspreken op wangedrag.

De Grote Markt in Groningen.

De Grote Markt in Groningen. Foto: Anita Pepping

Schuiling maakt daarmee een andere keuze dan een groot deel van de gemeenteraad, die woensdagavond juist aandrong op een ‘heel duidelijk en strikt kader’ voor studentenverenigingen. GroenLinks, de SP, PvdA, ChristenUnie, 100% Groningen en de Stadspartij willen dat Schuiling een overzicht maakt van alle strafmaatregelen die hij tegen Vindicat of een andere vereniging kan nemen bij nieuwe excessen; van controles op de sociëteit tot het afnemen van de horecavergunning of zelfs het sluiten van het pand.

‘Wie niet horen wil, moet voelen’