Vindplaats Adorp: een archeologische schat die maar blíjft geven. 'Dan sta je dus ineens met 2500 jaar oude mest in je handen'

Archeologen waren al enthousiast, maar de opgraving bij Adorp blijkt een schat die maar blijft geven. De vondsten gaan terug tot de ijzertijd, 2500 jaar geleden.

Archeologen hebben — samen met een legertje vrijwilligers — nog tot in oktober de handen vol met opgravingen bij Adorp.

Archeologen hebben — samen met een legertje vrijwilligers — nog tot in oktober de handen vol met opgravingen bij Adorp. Foto: DVHN

Als dat nieuwe doorfietspad van Stad naar Winsum er niet hoefde te komen, had het nog eeuwen verstopt kunnen blijven in de bodem. Maar de getuigen van vroege menselijke bewoning die dankzij die klus nu worden blootgelegd bij Adorp, bieden een unieke blik op Groningens oudste geschiedenis.

Archeologen halen ene na andere bodemschat boven