Vogelgriep? Natuurbeheerders hopen dat de ramp Groningen voorbij blijft gaan: 'Dit is niet best. Wij houden onze vingers gekruist'

Natuurbeheerders zien nog geen oplopende sterfte in Groningen nu de vogelgriep opnieuw de kop opsteekt. ,,Maar wij houden onze vingers gekruist.’’

Een aan het vogelgriep bezweken grote stern.

Een aan het vogelgriep bezweken grote stern. Foto: René Pop

Vooral in het waddengebied trekt het virus een verwoestend spoor door de vogelpopulaties. Met name in Noord-Holland en Friesland zien natuurbeheerders massale sterfte onder grote sterns, kokmeeuwen en visdiefjes. Op Texel dreigen hele broedkolonies te worden weggevaagd.

Alleen op Rottumeroog vier sterns dood, visdiefjes nog ongedeerd

Nieuws

Meest gelezen

menu