'Volgende crisis moeten ouderen beslissen over IC en bezoekverbod, niet alleen de artsen'

Jan van Loenen van Zorgbelang Drenthe: ,,Het is de patiënt die beslist en niet de arts.'' Foto: Marcel Jurian de Jong

Oudere patiënten moeten een volgende coronacrisis zélf kunnen beslissen of er een bezoekverbod in verpleeghuizen komt of wie er wordt toegelaten tot de intensive care, stelt directeur Jan van Loenen van patiëntenorganisatie Zorgbelang Drenthe.

Artsen en zorgbestuurders hebben volgens Van Loenen tijdens de coronacrisis te veel ingrijpende beslissingen over de hoofden van patiënten heen genomen.

De patiëntenvoorman staat daarin niet alleen. Tegen het bezoekverbod in verpleeghuizen is ook de stichting SOVIDZ (Stop Onnodige Vrijheidsbeperking In De Zorg) in geweer gekomen .

Ook hoogleraar ouderengeneeskunde Sytse Zuidema van het UMCG vraagt zich af of de verpleeghuizen een volgende keer weer zomaar op slot moeten. ,,Nu zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en testen beschikbaar. We moeten beter nadenken over het dilemma tussen veiligheid, bescherming tegen het virus, en kwaliteit van leven’’, stelt Zuidema.

Code zwart

Zorgbelang-directeur Van Loenen is in een blog op Zorgvisie uiterst kritisch over een draaiboek dat de Federatie Medisch Specialisten en artsenorganisatie KNMG op 16 juni presenteerden voor het geval er een tekort is aan IC-bedden in de ziekenhuizen. Het draaiboek komt er kort gezegd op neer dat jong voor oud gaat en dat wordt dan ‘code zwart’ genoemd. ,,De wijze waarop de FMS en KNMG dit doen vind ik onzorgvuldig, onethisch en principieel onjuist’’, stelt Van Loenen. ,,Het is de patiënt die beslist en niet de arts. En als de patiënt daar zelf niet meer toe in staat is, dan beslist diens naaste.’’

Van Loenen vindt dat Nederland in de crisisperiode te veel is geregeerd door virologen en andere artsen. ,,Zorgprofessionals hebben een huzarenstukje geleverd en hebben terecht maatschappijbrede waardering gekregen’’, stelt Van Loenen. ,,Maar er is ook een schaduwzijde’’, vervolgt hij.

Zorgmijding

,,Geplande zorgafspraken werden afgezegd of uitgesteld, behandelingen van ‘reguliere’ zorg gingen niet door en als gevolg van de lockdown mochten naasten niet meer op bezoek bij hun geliefden in het verpleeghuis of andere zorginstellingen. Het gevolg was dat de kwaliteit van leven voor veel kwetsbare mensen ernstig onder druk kwam te staan. Ook een ander fenomeen manifesteerde zich: zorgmijding. Mensen met soms ernstige klachten durfden niet meer naar hun huisarts of het ziekenhuis.’'

Nieuws

menu