Voor het eerst sinds jaren geen tekort aan studentenkamers in Groningen aan het begin van het collegejaar

In 2018 was er sprake van een groot kamertekort. In de periode tussen augustus en september waren er zo’n 300 kamers te weinig. Bij Sportcentrum ACLO op het Zerniketerrein in Groningen werd daarom een tentenkamp voor buitenlandse studenten ingericht. Foto: Siese Veenstra

De drukte op de kamermarkt lijkt dit jaar best mee te vallen in Groningen. Was er sinds 2015 jaarlijks tussen augustus en oktober sprake van een kamertekort, dit jaar zijn er nog plekken vrij.

Studenten die provisorisch op een camping bivakkeren, een tentenkamp als noodopvang, tijdelijke kamers in een oud schoolgebouw: allemaal situaties die de afgelopen jaren voorbijkwamen op de Groningse kamermarkt.

„Dit jaar is het rustiger”, zegt gemeentewoordvoerder Manon Hoiting. „We hebben wel weer piekopvang georganiseerd. Maar vooralsnog hoeven we die niet te openen. Het bestaande kameraanbod is voldoende .

Duizenden studenten komen rond augustus naar Groningen

Bij de start van het nieuwe collegejaar, zo tussen augustus en oktober, is er vrijwel altijd sprake van een piekperiode op de kamermarkt. Nieuwe studenten (uit binnen- en buitenland) komen aan, terwijl afgestudeerden vaak nog niet uit hun kamers vertrokken zijn. Dat leverde de afgelopen vijf jaar nijpende situaties op.

De gemeente, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool regelen daarom sinds een paar jaar noodvoorzieningen. Dit jaar is de piekopvang, met plek voor zo’n honderd kamerloze studenten, in de Kornoeljeflat in de wijk Selwerd. Voorheen woonden hier uitwisselingsstudenten, maar veel van hen komen vanwege corona niet naar Groningen.

Noodopvang lijkt niet nodig

Maar het ziet ernaar uit dat die noodopvang helemaal niet nodig is. Van die jaarlijkse piekperiode lijkt geen sprake te zijn, weet woordvoerder Evanya Breuer van de Hanzehogeschool Groningen. „We merken dat Nederlandse studenten die zich hebben ingeschreven, minder snel geneigd zijn om naar Groningen te komen.’’ Breuer vermoedt dat eerstejaars minder haast hebben om naar Groningen te komen door het gemengde onderwijs: deels online, waar mogelijk fysiek.

Daarbij komen de buitenlandse studenten nu druppelsgewijs in Groningen aan, terwijl ze andere jaren meestal in één keer arriveerden. „Verschillende landen gaan allemaal anders met corona om: op sommige plekken waren grenzen lange tijd dicht, visumprocedures duren langer en er gaan minder vluchten.”

Nog voldoende kamers beschikbaar op internet

Ook woordvoerder Jorien Bakker van de Rijksuniversiteit Groningen zegt geen grote piek te verwachten. „Er is momenteel nog ruimte bij kamerverhuurbedrijf SSH en er staan voldoende kamers op sites als athomeingroningen.com en Kamernet. Daaruit zou je kunnen afleiden dat niet alle Nederlandse studenten meteen op kamers gaan, terwijl dit eigenlijk heel gebruikelijk is in Groningen.” Op het moment van schrijven zijn er 132 kamers beschikbaar op verhuursite Kamernet.

„Maar”, waarschuwt Bakker, „er zit wel verschil tussen vraag en aanbod. Ook nu kan het lastig zijn een kamer te vinden als je bepaalde wensen hebt.”

Aantal studenten is ongeveer gelijk aan vorig jaar

Zijn er dan veel minder studenten dan voorgaande jaren? Nee, daar lijkt het niet op. Het aantal studenten dat zich heeft aangemeld voor een opleiding aan de Hanzehogeschool Groningen zit op hetzelfde niveau als vorig jaar, zegt Breuer . De cijfers zijn nog niet definitief. „Pas in oktober weten we hoeveel studenten daadwerkelijk zijn ingestroomd bij deze opleidingen.”

Bij de RUG is deze zomer een lichte groei te zien van het aantal aanmeldingen. Die stijging is mogelijk te verklaren door het hoge aantal geslaagden, de afschaffing van het bindend student advies en doordat minder studenten ervoor kiezen om een tussenjaar te nemen. Maar ook bij de RUG is pas in het najaar duidelijk hoeveel studenten zich daadwerkelijk hebben aangemeld.

Bij beide onderwijsinstellingen starten dit semester nauwelijks uitwisselingsprogramma’s, waarbij internationale studenten een half jaar in Groningen studeren. Mogelijk komen die programma’s in de tweede helft van het jaar wel weer op gang. Bakker: „Dat hangt af van het coronavirus en de maatregelen.”

De Rijksuniversiteit Groningen, de gemeente Groningen en Hanzehogeschool Groningen hebben eind 2018 samen met huisvesters en studenten het convenant ‘Studenten- en Jongerenhuisvesting in Groningen 2019 – 2022’ ondertekend. Daarin is vastgelegd welke bijdrage iedere partij levert aan duurzame oplossingen voor voldoende, betaalbare en goede huisvesting voor (internationale) studenten en jongeren in de gemeente. SSH, woningcorporaties en studentenorganisaties zijn ook partners in dit convenant.

In 2018 zijn onder andere op de locaties Suikerlaan en Vondellaan 415 extra kamers gerealiseerd. Ook bij de Reitdiepzone, Zonnelaan en Oostersingel/Nieuwe Weg zijn en worden er op dit moment eenheden bijgebouwd (in totaal zo’n 1100). Eerder dit jaar is het Nido-complex aan de Hoogeweg met 698 eenheden (231 specifiek voor internationale studenten) opgeleverd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
Aanrader van de redactie
menu