Voor wat hoort wat. Kan (nog) een zonnepark het geplaagde Noordbroek bevrijden van verkeersoverlast?

Voor wat hoort wat. Een zonnepark voor de initiatiefnemers en een rondweg die Noordbroek bevrijdt van zwaar (landbouw)verkeer. Dat is het idee achter een initiatief van de Broukster Energie Coöperatie (BrEneCo).

Zwaar landbouwverkeer door de Hoofdstraat van Noordbroek is al tijdenlang een discussiepunt. Initiatiefnemers van een zonnepark denken het ei van Columbus te hebben gevonden.

Zwaar landbouwverkeer door de Hoofdstraat van Noordbroek is al tijdenlang een discussiepunt. Initiatiefnemers van een zonnepark denken het ei van Columbus te hebben gevonden. foto dvhn

De opzet is om een zonnepark aan te leggen en uit een deel van de opbrengst een weg om Noordbroek heen aan te leggen. Met de Dorpsraad Noordbroek is een werkgroep in het leven geroepen die met een voorstel moet komen.

Oplossing Hoofdstraat door combinatie met N33

Deze werkgroep, met daarin bewoners van de Hoofdstraat, ondernemers, landbouwers en grondeigenaren, moet een keuze maken uit de door onderzoeksbureau Sweco aangedragen oplossingen. Die zocht in 2019 een oplossing om de Hoofdstraat te ontlasten door een combinatie te zoeken met de verdubbeling van de N33.

De verkeersdruk in de Hoofdstraat in Noordbroek is al sinds jaar en dag onderwerp van discussie. Een combinatie van zwaar landbouw- en vrachtverkeer, (te) hardrijdende personenauto’s en huizen die dicht op de rijbaan staan.

Draagvlak bij omwonenden

Als het aan BrEneCo ligt gaat de zon schijnen voor de geplaagde Noordbroeksters. Het zonnepark Evenreiten wordt ontwikkeld door Solarfields. De gemeente Midden-Groningen stelt als voorwaarde voor de aanleg van een zonnepark dat daarvoor draagvlak is bij omwonenden. In ruil daarvoor stelt BrEneCo voor een rondweg aan te leggen. De initiatiefnemers zijn middels de Groninger Energiekoepel aangesloten bij Energie van Ons.

Het zonnepark is geprojecteerd aan de oostzijde van de N33 tussen de Scheemderstraat en de Pastorieweg. Dit is het derde initiatief voor een zonnepark rondom het knooppunt Zuidbroek, waar de A7 en N33 elkaar kruisen.

Informatieavond De Noordsuythoeve

Tussen het spoor en het Winschoterdiep (Eekerpolder) zijn plannen voor 60 hectare, terwijl Solar Century, RWE en Solar Practice 84 hectare onder Windpark N33 vol willen leggen met zonnepanelen. Tussen de N33 en Muntendam is in de schaduw van de stikstoffabriek in aanbouw, een zonnepark in de Tussenklappenpolder gerealiseerd.

BrEneCo houdt woensdagavond een informatieavond in De Noordsuythoeve in Noordbroek. Met in achtneming van de coronaregels is daar plaats voor 50 belangstellenden. Die avond worden de plannen gepresenteerd (locatie, omvang en inpassing in het landschap) en kunnen inwoners vragen stellen, ideeën spuien en suggesties doen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu