Vooral de jonge boer is op ramkoers: 'De geest is en blijft voorlopig uit de fles'

Jonge boeren blokkeerden woensdag het terrein van de Leeuwarder Courant in Leeuwarden. Foto: Arodi Buitenwerf

Vooral jonge boeren zijn niet alleen kritisch op de politiek, hun eigen traditionele boerenorganisaties en de media, ze accepteren hun benarde positie ook niet langer, blijkt uit onderzoek van Trouw.

Uit een enquête onder tweeduizend boeren blijkt dat 65 procent de radicale koers van Farmers Defence Force (FDF) steunt. FDF vergaarde in slechts een paar maanden tijd een enorme achterban.

,,Een achterban van vooral jonge boeren die vechten voor hun bestaansrecht en het niet langer pikt dat de landbouw wordt neergezet als ouderwetse, vervuilende sector. Opgekropte woede van de afgelopen tien jaar komt nu naar buiten. Woede die een stem krijgt via FDF en niet via de traditionele LTO”, verklaart André Arfman, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

Enorm geschrokken

Arfman legt uit dat boeren smachten naar eenduidig overheidsbeleid. ,,Zeker als je nog dertig jaar wilt boeren, is het noodzakelijk te weten waar je aan toe bent. De overheid ging de laatste jaren eerst linksaf met regels en toen weer rechtsaf. Misschien gaan ze volgend jaar wel rechtdoor.”

Hoogleraar rurale sociologie Han Wiskerke van de universiteit in Wageningen analyseerde de resultaten van het  Trouw -onderzoek en geeft aan enorm geschrokken te zijn van de verharding onder boeren. Ruim 70 procent van de respondenten ontkent bijvoorbeeld het stikstofprobleem en een meerderheid vindt het ook acceptabel als met trekkerblokkades de vergaderingen van het parlement of provinciebesturen worden verhinderd.

,,We zagen anderhalf jaar geleden tijdens een vergelijkbaar onderzoek nog het perspectief van de verduurzaming van het boerenbedrijf, nu hoor je dat alleen bij een kleine groep van biologische boeren. De rest lijkt afgehaakt, er is sprake van een tweedeling op het platteland”, aldus Wiskerke in  Trouw .

Duurzaamheid

NAJK-bestuurder Arfman is juist een stuk optimistischer als het gaat om het verduurzamen van de agrarische sector. ,,Jonge boeren hebben de intentie om over dertig jaar nog te boeren. Het maken van duurzame keuzes is bij hen daarom al een vanzelfsprekendheid. Duurzaamheid is ook voor ieder bedrijf anders. Jonge boeren zitten niet te wachten op verstikkende wet- en regelgeving die hen een bepaalde hoek in duwt en die misschien niet past bij hun bedrijf.”

Het NAJK deed samen met KRO-NCRV ook onderzoek naar de staat van de boerenstand. ,,Uit onze peiling bleek juist dat 73 procent van de jonge boeren aangeeft actief bezig te zijn om hun bedrijf duurzamer te maken met het oog op de toekomst. Een nog groter aantal van 78 procent wil stappen zetten richting kringlooplandbouw of is daar al mee bezig. Dat biedt dus wel degelijk perspectief, maar dan moeten ze wel de ruimte krijgen om te investeren en om hun bedrijf ook rendabel te krijgen. Daar zullen ze voor blijven strijden, want de geest is en blijft voorlopig uit de fles.”

Nieuws

menu