Kaart van Instituut Mijnbouwschade Groningen toont aan: Vooral schademeldingen aan de rand bevingsgebied

Foto: Anjo de Haan

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) publiceerde dinsdag een kaart waarop te zien is dat het aantal schademeldingen in randgebieden sterk stijgt. Woordvoerder Jouke Schaafsma legt uit waarom dat voor het IMG interessant is.

Wat zien we precies op de kaart van het IMG, onderaan dit artikel?

„De kaart toont het aantal schademeldingen bij het IMG sinds 1 januari 2020 per gemeente. Het percentage dat erachter staat, laat zien hoe dat zich verhoudt tot het totaal aantal meldingen in het gebied. Neem bijvoorbeeld de gemeente Veendam. Daar zijn in totaal van 31 maart 2017 tot nu 5359 schades gemeld (peildatum augustus 2020). Als je dan verder kijkt, blijkt bijna zestig procent sinds 1 januari 2020 binnengekomen. Een enorme toename dus.”

Waarom is dat opvallend?

„Wij merkten dat het aantal schademeldingen maar blijft stijgen. Vooral in plaatsen als Veendam, Westerkwartier en in het noorden van Drenthe. Juist niet in Loppersum en Appingedam, waar je het zou verwachten door de grote kans op schade die daar is. Eerder vroegen we de Rijksuniversiteit Groningen hier onderzoek naar te doen. Daaruit bleek onder meer dat er sprake was van het melden van schade die eerder al was ontstaan. Dat leidde tot een eerste richting van een verklaring. Maar de toename blijft maar doorzetten en dat roept vragen op.”

Wat voor vragen?

„Waarom de stijging precies daar plaatsvindt en waarom er juist daar zoveel gemeld wordt, bijvoorbeeld. Want dat zijn juist gebieden die op of net buiten het effectgebied vallen van de aardbeving van Huizinge in 2012. Dat zijn spannende vragen, waar we nog geen antwoord op hebben.”

Is dat die ronde cirkel op de kaart?

„Ja. De cirkel toont de grens van het effectgebied van de beving van Huizinge. Voor de meldingen daarbinnen geldt de omgekeerde bewijslast. Ook is het Groningenveld ingetekend op de achtergrond.”

Het Groninger Gasberaad geeft aan dat die schademeldingen aan de randen gestegen zijn, omdat eerder gezegd werd dat dit ‘buiten het risicogebied’ viel en de gebieden later alsnog werden toegevoegd.

„Dat kan inderdaad meespelen. Maar dat weten we niet zeker. Feit blijft dat het aantal meldingen daar wel heel hard toeneemt.”

Nieuws

Meest gelezen

menu